Advokat/advokatfullmektig

SpareBank 1 Gruppen AS

Bank, finans og forsikring

Vil du være med å styrke og videreutvikle laget vårt? 

Juridisk avdeling i SpareBank 1 Nord-Norge dekker hele konsernets behov for juridiske tjenester. Avdelingen består av totalt 7 personer, herav fem erfarne advokater, personvernombud og rådgiver selskapsledelse. På grunn av stadig mer omfattende og komplisert regelverk, og betydelig endring i bransjen som følge av digitalisering, opplever vi stor etterspørsel etter våre tjenester. Du vil få mulighet til å arbeide tett sammen med konsernets ledelse og forretningsområdene bank, finansiering, verdipapir, eiendomsmegling og regnskapstjenester. Stillingen medfører varierte, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.

 

Arbeidsoppgaver:

Vi bistår alle konsernets enheter innenfor hele det forretningsjuridiske området, og dekker bl.a.: Kontraktsrett (særlig finansavtaler), transaksjoner, børs- og verdipapirrett, arbeidsrett, pant og kreditt, selskapsrett, fast eiendom, personvern og tvisteløsning. Vi gir rettslige råd, forhandler, vurderer og skriver avtaler, håndterer klager og tvister, informerer om og implementerer nytt regelverk, og deltar i ulike prosjekter, f.eks. når konsernet skal utvikle nye produkter og tjenester.

Kvalifikasjoner:

 • Cand. Jur. eller mastergrad i rettsvitenskap med gode karakterer. 
 • Minimum 2 års erfaring fra advokatfirma, internjuridisk avdeling eller finansbransjen. Fortrinnsvis innenfor noen av våre fagområder.
 • God skriftlig og muntlig fremstilling både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Analytisk og strukturert med strategisk blikk.
 • Klarer å se juridiske problemer i en forretningsmessig helhet og bidra til å løse forretningsproblemet.
 • Klarer å ta beslutninger selv og gi klare råd til oppdragsgiver om gjennomføring og oppfølging.
 • Evne til å prioritere arbeidsoppgaver i en til tider hektisk hverdag.
 • Opptatt av god service og ønsker å bygge relasjoner med nøkkelpersoner internt og eksternt.
 • Er en lagspiller, forstår verdien av å jobbe på tvers mellom enheter og deler kunnskap aktivt.
 • Høy grad av faglig og personlig integritet

Vi tilbyr:

 • Nord-Norges mest spennende konsernjuridiske jobb.
 • Utfordrende og varierte oppgaver i stilling med gode utviklingsmuligheter.
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø i nye lokaler i Tromsø sentrum.
 • Konkurransedyktige betingelser.