• Bedrift
  BackerSkeie
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Bransje:
  Konsulenter og frie yrker
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4115391
 • Se her for andre jobber fra BackerSkeie

Administrerende direktør

BackerSkeie

Konsulenter og frie yrker

Eidos Eiendomsutvikling AS er den største grunneieren på Lierstranda, hvor den nye Fjordbyen Lier og Drammen skal utvikles. Selskapet eier og forvalter et tomteareal på over 500.000 kvm, hvilket utgjør omtrent halvparten av det totale arealet som skal utvikles. Som største grunneier er Eidos drivkraften i utviklingen av Fjordbyen, og selskapet har fått ansvar for å utarbeide områdereguleringen. Denne skal etter planen leveres i 2022.

Eidos har årlige feste- og leieinntekter på rundt 50 MNOK. I tillegg til sine 11 heleide datterselskap, er selskapet medeier i Drammen Helsepark AS, Gilhusbukta Sjøgrunn AS og Fjordbyen Innkvartering AS. Selskapet er eid av Lier kommune, Bane NOR Eiendom og Fabritius Gruppen. For ytterligere informasjon se: www.eidos.no.

Utviklingen av Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya er et av de største og mest spennende byutviklingsprosjektene i Norge i årene som kommer. Til sammen er det planlagt en utvikling på rundt én million kvm eiendom innerst i Drammensfjorden. Fjordbyen får 2,5 kilometer strandlinje langs fjorden, og til sammen skal det utvikles 8000 boliger og legges til rette for 16.000 arbeidsplasser. Fjordbyen skal bli en levende og bærekraftig bydel. Se også: www.fjordbyenlierdrammen.no.

For å lede arbeidet med å utvikle Fjordbyen søker selskapet administrerende direktør.

Ansvar og oppgaver

Som administrerende direktør får du ansvaret for å videreutvikle selskapets eiendomsportefølje, og sørge for å bidra til en lønnsom og bærekraftig utvikling av Fjordbyen.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Daglig ledelse av selskapet og prosjektet Fjordbyen Lier og Drammen
 • Personalansvar for selskapets ansatte
 • Videreutvikle strategien for selskapet og Fjordbyprosjektet, inklusive bærekraftstrategi
 • Lede arbeidet med områdereguleringen
 • Styre utviklingen av selskapets eiendomsportefølje og sørge for at verdien og utviklingspotensialet av hver enkelt eiendom blir optimalisert - i egenregi eller i samarbeid med andre eiendomsaktører
 • Sikre godt samarbeid med øvrige tomtebesittere, kommunene, fylkeskommunen og andre interessegrupper
 • Ansvar for økonomistyring og investeringsanalyser for selskapet og enkeltprosjekter
 • Sørge for god drift og leietagerhåndtering for eiendommene som selskapet leier ut
 • Sikre godt samarbeid med styret og eierne
 • Representere selskapet i eksterne fora og overfor media
Erfaring

Som selskapets administrerende direktør må du ha erfaring med å lede et eiendomsutviklingsselskap eller et stort eiendomsutviklingsprosjekt med eksternt styre. Videre må du ha bred kompetanse innen eiendomsutvikling, og beherske alle steg fra tidligfaseutvikling til ferdig bygg, fortrinnsvis både av næringseiendom og boliger. Spesielt viktig er det med erfaring fra tidligfaseutvikling og komplekse plan-/reguleringssaker. Videre må du ha god økonomiforståelse, både på prosjekt- og selskapsnivå, så vel som erfaring fra markedsarbeid og samarbeid med eksterne partnere.

Utdanning

Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men praktisk erfaring kan kompensere for noe manglende formell utdannelse.

Egenskaper
 • Strategisk orientert og evne til å tenke helhetlig og langsiktig
 • Kommersiell
 • Samarbeidsorientert
 • Resultat- og målorientert
 • Strukturert
 • Beslutningsdyktig
Muligheter
 • Ansvar for å lede et av Norges største byutviklingsprosjekter i en attraktiv region
 • Utvikling av sjønære tomter med 2,5 km strandlinje
 • Aktive og kompetente eiere som tenker langsiktig og har store ambisjoner for området
 • Selskap med stor tomtebank og god kontantstrøm
 • Utvikling av ulike typer eiendom; både bolig og næringseiendom
 • Store muligheter for å påvirke selskapet og utviklingen av Fjordbyen
 • Samarbeid med ledende lokale og nasjonale eiendomsaktører
 • Synlig rolle i lokalmiljøet og media


Arbeidssted er Lier/Drammen.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt gjerne våre rådgivere i BackerSkeie AS, Are K. Skeie (tel: 95 06 61 93) eller Emilie Landmark Komnæs (tel: 971 04 690)

Søknad sendes via www.backerskeie.no så snart som mulig. Vi behandler søknadene løpende.

 
 • Bedrift
  BackerSkeie
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Bransje:
  Konsulenter og frie yrker
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4115391
 • Se her for andre jobber fra BackerSkeie