Administrerende Direktør

Active People AS

Rekruttering og bemanning

Vil du lede arbeidet med å skape et arbeidsmarked med rom for alle gjennom fokus på talentutvikling, mangfold og bærekraft?

Jobbklar er stolt over at vår nåværende leder blir ny Fylkesdirektør i NAV. Det betyr at vi søker ny administrerende direktør som skal lede Jobbklar videre mot våre ambisiøse mål. Jobbklar er en arbeidsinkluderingsbedrift som skal bidra til et arbeidsmarked med rom for alle. Vår ambisjon er å være markedsleder på Sørlandet og påvirke på nasjonalt nivå blant annet når arbeidsmarkedspolitikk utformes. Gjennom vår innsats bidrar vi til å hjelpe mennesker i jobb slik at de kan bruke sine evner og skape et godt liv. Vi har et viktig samfunnsoppdrag og vår suksess gjør at vi hindrer utenforskap i arbeidslivet og reduserer levekårsutfordringene i regionen. Dette er en topplederstilling med et viktig samfunnsoppdrag hvor din innsats bidrar til et mer inkluderende samfunn og til et bedre liv for enkeltindivider.

Som administrerende direktør i Jobbklar må du være visjonær og utviklingsorientert slik at vi er i front på å løse fremtidens utfordringer innen arbeidsinkludering. Jobbklar skaper resultater sammen med andre og du må derfor ha en åpen tilnærming til omgivelsene og evne å bygge gode relasjoner med for eksempel NAV, næringslivet, organisasjoner og politiske miljøer. Og aller viktigst; du må være en leder som skaper trivsel på jobb og som evner å få det beste ut av dine ledere og medarbeidere slik at dere sammen videreutvikler Jobbklar som markedsleder på Sørlandet.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle Jobbklar som markedsleder innen arbeidsinkludering på Sørlandet
 • Pådriver for utviklingsarbeid som gjør at Jobbklar er posisjonert for fremtidens utfordringer
 • Initiere og drive strategisk arbeid i samarbeid med eiere, styre og medarbeidere
 • Sikre bærekraftig drift og kvalitet i leveranser slik at Jobbklar leverer gode resultater
 • Daglig ledelse, organisering, drift og budsjett- og økonomioppfølging
 • Kulturbygging og bidra til utvikling av ledere og medarbeidere i selskapet
 • Følge med på trender i markedet
 • Bygge gode relasjoner med NAV, offentlig og privat næringsliv, politisk miljø og interesseorganisasjoner
 • Videreutvikle merkevaren Jobbklar
 • Utadrettet arbeid og delta i samfunnsdebatten rundt arbeidsinkludering
 • Arbeide målrettet for å påvirke rammevilkårene for arbeidsinkluderingsbedrifter generelt og Jobbklar spesielt

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Solid ledererfaring fra relevant privat eller offentlig virksomhet
 • God erfaring fra omstillings- og utviklingsprosesser
 • Ønskelig med erfaring fra merkevarebygging og markedsarbeid
 • Erfaring fra å bygge strategiske relasjoner, gjerne både fra næringsliv og politikk
 • Sterkt samfunnsengasjement og interesse for arbeidsinkludering og hindre utenforskap

Personlige egenskaper:

 • Åpen og tydelig leder som er opptatt av å skape trivsel og utvikle ledere og medarbeidere
 • Visjonær, strategisk og analytisk
 • Resultatorientert med god gjennomføringskraft
 • Markedsorientert og dyktig relasjonsbygger
 • Utviklingsorientert med fokus på kundekrav, kvalitet og lønnsomhet
 • God på kommunikasjon både internt og eksternt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og meningsfull topplederstilling med et viktig samfunnsoppdrag
 • Videreutvikle en markedsleder med et sterkt omdømme
 • Dyktige ledere og medarbeidere som brenner for samfunnsoppdraget
 • Bidra til et arbeidsmarked med rom for alle
 • Konkurransedyktige betingelser og ryddige arbeidsforhold