Administrerende direktør

SelectionPartner

Rekruttering og bemanning

Attraktiv lederstilling i anerkjent innovasjons- og teknologisenter

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et ledende test- og innovasjonssenter for pilotering av nye teknologier. Senteret er en del av den nasjonale infrastrukturen og samarbeider med viktige samfunns- og næringslivsaktører.

Vi søker etter en forretnings- og samarbeidsorientert leder som vil videreutvikle det nasjonale senteret for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering. Totalansvaret som daglig leder handler spesielt om å styrke bedriftskundenes konkurranseevne og posisjon gjennom innovasjonstjenester og kvalifisering av nye teknologier.

Sammen med et kompetent team og engasjerte bedrifter forventes det at du videreutvikler det ledende testsenteret. Herunder danne flere nasjonale og internasjonale allianser, samt posisjonere MIL enda tydeligere som et næringspolitisk virkemiddel i nært samarbeid med næringslivet og eierne. 

Den attraktive topplederstillingen byr på varierte utfordringer, gode betingelser og brede utviklingsmuligheter. Sammen med kompetente kollegaer vil du bidra til å fortsette den gode utviklingen og veksten av selskapet.

Vi inviterer deg gjerne til en virtuell omvisning.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknologisk utdanning
 • Vellykket ledererfaring og kompetanse innen prosjektledelse
 • Interesse for å støtte og veilede kunder
 • Kommersiell forståelse og markedsrettet interesse
 • Gode ferdigheter digitalt og språkmessig 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Proaktiv, relasjonell og oppsøkende 
 • Strategisk og innovativ, med tydelig mulighetsorientering i forhold til morgendagens teknologier
 • Vise integritet ved å være åpen, engasjert, troverdig og redelig
 • Forretningsorientert og resultatskapende med evne til å levere innovative løsninger som skaper verdier for kunder og samfunn

Vi tilbyr:

 • En samfunnsviktig topplederstilling med gode påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Sentral stilling i anerkjent virksomhet med fokus på innovasjon og industriell bærekraft
 • Et godt arbeidsmiljø preget av høy teknologisk engasjement og interesse  
 • Konkurransemessige betingelser

Kontakt | Personvern

 • Kontakt gjerne Frank Amundlien eller Stefan Jensen i SelectionPartner for en hyggelig og konfidensiell samtale
 • Se viktig informasjon om personvern

Søknad | Tips 

 • Kjenner du en aktuell kandidat som vi bør kontakte, så send oss gjerne ditt fortrolige tips
 • Søk stillingen elektronisk eller via brukervennlig skjema
 • CV vektes mer enn søknad 

Oppdatert og fullstendig stillingsannonse finnes via www.selectionpartner.no