• Bedrift
  Hamarøy kommune
 • Søknadsfrist
  27.04.2021
 • Sted:
  HAMARØY
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  HAMARØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3567986
 • Se her for andre jobber fra Hamarøy kommune

Åbbålasj dálkudiddje                                 Fastlønnet allmennlege

Hamarøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hábmera suohkan le sámegiela háldadimsuohkan julevsámegiellaj ja kultuvrraj. Varresvuoda- ja huksoplánan lip sáme perspektijvav gåvvidam, ja dát la vuodon dievnastusájn, ja sihtap sierraláhkáj sáme pasientav tjalmostahttet. Suohkan le sáme ressursjuohkusav ásadam ja juogos galggá muhtem dåjmajt dahkat ma lasedi máhtudagáv barggij gaskan gudi varresvuoda- ja huksodievnastusájt vaddi, nav ahte sáme pasiænnta ietjas dárbojt ja avtaárvusattja dievnastusá oadtjo.    

Hábmera suohkan le ásadimen giella- ja kultuvrradålkåv mij galggá njuolgga varresvuoda- ja huksodievnastusán barggat vaj sáme pasiænnta bærrájgåtseduvvá.  

 

Hábmera dálkudiddjedievnastusán li nuorra bargge gudi barggi ådåájggásasj ja fágalasj ådåsmahtedum dálkudiddjedievnastusá åvdås gånnå bæssá bargov asstoájgge- ja familljaiellemijn aktidit. Fállap buorre barggobirrasav buorre aktisasjbarggoguojmij. Barggodahkamusá li viek moattelágátja ja geldulattja. Virgen la fássta bálkká suohkanis.
Dálkudiddje suohkana váktadálkudiddjeårnigij oassálassti.

 

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune er forvaltningskommune for lulesamisk språk og kultur. Gjennom vår Helse- og omsorgsplanen har vi beskrevet det samiske perspektiver som skal være gjeldende i alle tjenestene, og vi har ekstra fokus på den samiske pasienten. Kommune har opprettet en samisk ressursgruppe som blant annet utarbeider tiltak som gir økt kompetanse hos personell som yter kommunale helse -og omsorgstjenester slik at den samiske pasienten skal bli møtt på sine behov og få likeverdige tjenester.

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har under etablering en lulesamisk kultur- og språktolk som skal jobbe direkte i helse- og omsorgstjenestene for å sikre at den samiske pasienten blir ivaretatt.

 

Legetjenesten i Hamarøy har et ungt kollegium som jobber for en moderne og faglig oppdatert legetjeneste som kan kombineres med fritids- og familieliv. Vi kan tilby et godt miljø med gode samarbeidspartnere. Arbeidsoppgavene er svært varierte og spennende. Stillingen vil være fastlønnet fra kommunen.

Legene deltar i kommunal legevakt.

Vi tilbyr:

Barggodáhkamusá:

 • Sadjásasj barggo le juo stuovesdálkudiddjelissta
 • Oassálasstet suohkana dálkudiddjeváktaårnigij
 • Åbbålasj medisijnalasj almulasj bargo Hábmera suohkana åvdås
 • Bagádallam LIS1 dálkudiddje
 • Bagádallam LIS3 dálkudiddje (guosská spesialisstaj)

  Máhtudahka:
 • Sávvap dån la åbbålasj medisijna sierratjiehppe jali álggám joarkkaåhpadussaj åbbålasj medisijnan
 • Åhttsijn galggá vuona autorisasjåvnnå (tjállela HPR-nummarav åhtsåmusán)
 • Tjadádam vuona turnusårnigav/LIS 1 jali muodugasj
 • Sávvap dån la hárjjánam klinihkalasj åbbålasj medisijnajn ja stuoves dálkudiddje bargojda
 • Galggá buktet dárogielav tjálalattjat ja njálmálattjat
 • Vuodjemkårttå klássa B
 • Sáme giella- ja kultuvrramáhtudahka dættoduvvá jus åhttsen ietján li virggegájbbádusá 

  Persåvnålasj máhtukvuohta:
 • Åhttsen la alla fágalasj máhtudahka, ja berus ednagit åbbålasj medisijnas
 • Åhttse la vuogas ulmusj ja buoragit iehtjádij siegen barggá
 • Åhttse la innovatijvva ja ij balá ådå láhkáj ájádallamis
 • Åhttse la buorremielak ja viehket váj sjaddá hávsskes barggobirás

  Mij fállap:
 • Alla fássta bálkáv sjiehtadusá milta ja dasi duodden 10% insentijvvabálkká
 • Geldulasj ja målsudahkes barggodahkamusá
 • Lahka guládallam ja aktisasjbarggo dåj ietjá barggij siegen dálkudiddjedievnastusán
 • Galle mánájgárdesajijs
 • Suohkan máhttá viehkedit goadev gávnnat
 • Sierra bijlla mij aneduvvá váktadálkudiddjeårnigin

  Jus duv árvustallap de ságájdahttemij duv gåhttjop.

  Diehtten dahkap Hábmera suohkanin li almulasj åhttselista, Almulasjvuodalága §25 milta.

  Jus i sidá duv namma galggá almulattjat åvddån boahtet de dav hæhttu åhtsåmusán vuodostit.
  Arbeidsoppgaver:
 • Vikariatet er for en etablert fastlegeliste
 • Deltakelse i kommunal legevaktsordning
 • Allmennmedisinske offentlige oppgaver for Hamarøy kommune
 • Veiledning av LIS1 lege
 • Veiledning av LIS3 leger (gjelder spesialist) 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin er ønskelig
 • Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon (HPR nummer angis i søknad)
 • Gjennomført norsk turnusordning/ LIS 1 eller tilsvarende
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og fastlegepraksis
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søker må ha førerkort klasse B

 Samisk språk- og kulturforståelse vil bli vektlagt hvis kandidaten for øvrig tilfredsstiller kvalitetskrav til stillingen

Personlige egenskaper:

 • Søker har god faglig kompetanse, med stor interesse for allmennmedisin
 • Søker har personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Søker er innovativ og nytenkende
 • Søker er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

 • God fastlønn etter avtale
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tett dialog og samarbeid med de øvrige ansatte ved legekontoret
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig
 • Egen bil som benyttes til legevakt

  Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

  Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.

 

 

 
 • Bedrift
  Hamarøy kommune
 • Søknadsfrist
  27.04.2021
 • Sted:
  HAMARØY
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  HAMARØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3567986
 • Se her for andre jobber fra Hamarøy kommune