Ledig stilling

Gjerdrum kommune

80 % Vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hungerholt gruppebolig er en avdeling i Gjerdrum kommune sin virksomhet for helse, mestring og omsorg. Bofelleskapet ligger ca. 4 km fra Ask og har Gjerdrum allmenning som en av de nærmeste naboene. Per dags dato bor det 4 voksne mennesker med forskjellig grad av psykisk utviklingshemming og bistandsbehov i boligen. I tillegg gir vi dagtilbud og avlastningstilbud utenfor bolig. Det er 11,5 årsverk knyttet til tjenestestedet.

Boligen er døgnbemannet. Boligene i virksomheten drifter et eget dagsenter hvor beboerne fra flere boliger har aktiviteter, arbeid og trening. Beboerne på Hungerholt er fast på svømming flere dager i uken, samt andre faste trenings- og aktivitetstilbud. 

Vi har ledig 80 % fast stilling dag/kveld med arbeid 4. hver helg, og søker derfor etter en entusiastisk og trygg vernepleier. Arbeidstiden er 35,5 timer pr. uke i full stilling. 

Er du den vernepleieren vi søker etter; som er fremtidsretta, raus, entusiastisk og modig? Da er det deg vi trenger!

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid 
 • Utarbeidelse av tiltaksplaner, prosedyrer og rutiner
 • Samarbeid med pårørende og andre instanser i brukers interesse og behov
 • Observere og dokumentere 
 • Medikamenthåndtering
 • Opplæring og veiledning av elever og ansatte

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie
 • Førerkort klasse B (manuelt gir) 
 • Gode veilednings og opplærings ferdigheter
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IKT ferdigheter
 • Du må like å svømme og være i basseng 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Du ønsker å utvikle deg; både personlig og faglig 
 • Du er i trygg i rollen som vernepleier
 • Du liker å samarbeide men også å jobbe i team
 • Du ser nytte av å ha flere på samme lag, som jobber mot et felles mål; til det beste for brukeren 
 • Du ser løsninger og ikke problemer
 • Du er flink til å kommunisere med de som er rundt deg

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i utvikling 
 • Ansvar og involvering
 • Aktiv og innholdsrik hverdag med varierende oppgaver
 • Pensjons og forsikringsordninger