Ledig stilling

Larvik kommune

80 % driftstilskudd som fysioterapeut

Offentlig forvaltning

Larvik kommune har 30,4 årsverk fysioterapeuter med driftstilskudd. Avtalehjemmelens størrelse er 80 % og er tilknyttet Fysio Helsesenter. Dette er en gruppepraksis bestående av tre fysioterapeuter som er organisert som A/S med tre eierandeler. Det forventes at den som tildeles driftstilskuddet går inn i en av andelene. Tildeling og overdragelse vil skje iht. ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av avtalen mellom KS og NFF (ASA 4313) slik den til enhver tid lyder.

Fysio Helsesenter ligger sentralt i Larvik, med egen parkeringsplass og nærhet til bussholdeplass. Instituttet har venterom og en treningssal på ca. 40 kvm med fellesutstyr. Alle terapeutene har eget behandlingsrom med Redcord slynge. Instituttet har eget administrasjonskontor til fysioterapeutene.

Kvalifikasjoner:

 • Du har norsk autorisasjon som fysioterapeut - HPR nummer skal oppgis
 • Du har erfaring fra undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter med funksjonshemminger
 • Du  har gode skriftlig og muntlige norske språkferdigheter tilsvarende B2
 • Du har gode datakompetanse
 • Du har førerkort for bil

Personlige egenskaper:

 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du har en helhetlig forståelse og tilnærming til pasientene
 • Du har evnen til refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder
 • Du er ryddig, strukturert og kan overholde gitte frister
 • Du evner å skape gode og konstruktive relasjoner med pasient og pårørende
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr:

Viktig å vite før du starter hos oss

Som fysioterapeut med driftstilskudd i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre; nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Du har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling.
Som fysioterapeut i kommunen disponerer du en avtalehjemmel på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover.

Hvordan søke?

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du som fysioterapeut med driftstilskudd i Larvik!