Detaljer


25 % vikariat som musikkskolelærer

Krødsherad kulturskole tilbyr undervisning i piano, gitar, bass og trommer. Undervisningen tilpasses hver enkelt elev sine egne behov og ønsker og foregår på skolene på ettermiddager.

 

Musikkskolelærer

Vikariat 25% stilling - fra ca. 1. februar- 31.12.21

 

Ønskede kvalifikasjoner
Vi stiller ingen krav til utdanning, men erfaring fra undervisning i et musikkinstrument vil være en fordel.

Gode kunnskaper på/om instrumentene piano, gitar, bass og trommer er ønskelig i tillegg til erfaring som musiker, samspill og utøvende virksomhet/band.

Gode kommunikasjonsferdigheter overfor barn og ungdom.

Engasjement for elevene og musikken.

Kan jobbe selvstendig og ta egne beslutninger.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Til stillingen kreves politiattest.

Lønn etter tariff