2 ledige Postdoktor-stillinger ved avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Folkehelseinstituttet har to ledige stillinger for postdoktor-stipendiater over 2,5 år i prosjektet Early educational experiences as a foundation for academic success (MoBaEarlyEd), som er finansiert av Norges forskningsråd.

Lav utdanning er assosiert med høy dødelighet og dårligere helse. Kunnskap om hvordan vi best kan støtte barns utdanningsløp fra tidlig alder kan derfor ha store folkehelsefordeler. Det overordnede målet med dette prosjektet er å finne ut hvordan tidlige erfaringer i barnehage og skole påvirker barns utvikling og skolefungering. Post dok-stillingene skal utforske ulike problemstillinger i hver sin arbeidspakke blant annet knyttet til 1) hvordan skolemotivasjon og prestasjoner kan påvirkes av tidlige sosiale erfaringer som vennskap og mobbing og 2) hvordan opplevelser under Covid-19 pandemien kan påvirke skolefungering. Videre vil vi undersøke om genetisk disposisjon, kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn, fødselsvekt og for tidlig fødsel kan endre betydningen av tidlige utdanningserfaringer for senere utvikling og skolefungering. Prosjektet vil bruke unike longitudinelle data fra deltakere i Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa) koblet med registerdata fra utdanningsdatabasen og genetiske data.


Prosjektet ledes av Folkehelseinstituttet ved Ragnhild E. Brandlistuen og har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Stillingene vil være i Avdeling for barns helse og utvikling. Avdelingen forsker på hvordan barn og unges psykiske helse påvirkes av det sosiale og fysiske miljøet over tid. Avdelingen har et sterkt akademisk og sosialt miljø. Som postdoktor ved avdelingen, vil du bli en del av et interdisiplinært team og også en del av et stort og bredt forskningsmiljø ved Folkehelseinstituttet. Det kan være aktuelt med et utlandsopphold hos en av prosjektets samarbeidspartnere.  

Arbeidsoppgaver:

 • Sammenstille data, lage analyseplaner, gjennomføre dataanalyser, skrive artikler og publisere resultater i anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskrifter 
 • Formidle prosjektets resultater ved internasjonale og nasjonale forskningskonferanser og i andre relevante fora   
 • Samarbeide med forskere internt på FHI og eksternt 

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad innen psykologi, utdanningsvitenskapelige fag, medisin, epidemiologi, genetikk, samfunnsfag, statistikk eller andre relevante fagfelt 
 • Publikasjoner i anerkjente internasjonale fagfellevurderte tidsskrift
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk er en forutsetning 
 • Gode statistiske ferdigheter og solid erfaring med bruk av statistikkprogrammer som for eksempel R, Mplus eller STATA
 • Erfaring med organisering og analyse av store og komplekse datasett er en fordel
 • Erfaring med registerdata, helseundersøkelser eller familiestudier er en fordel
 • Tematisk relevant forskning eller praktisk erfaring er en fordel
 • Erfaring med og evne til å utvikle internasjonalt samarbeid er en fordel 

Personlige egenskaper:

 • Du er resultatorientert og målrettet
 • Du er interessert i fagområder relevant for prosjektet
 • Du har god evne til å planlegge og prioritere
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner er viktig
 • Du er fleksibel og har evnen til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet samtidig som du har evnen til å bidra til et inkluderende arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • 2,5-årig stilling som Postdoktor
 • Interessant arbeid i et aktivt og stort forskningsmiljø  
 • Mulighet til å være med på å videreutvikle forskning basert på enestående datakilder
 • Lønn etter avtale i henhold til statens lønnsregulativ  
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse  
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode velferdsordninger (f.eks. trening i arbeidstiden)
 • Tiltredelse etter avtale

 

Andre opplysninger
Noe reisevirksomhet må påregnes