• Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4598578
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Larvik kommune

2 avdelingsledere 

Offentlig forvaltning

Byskogen korttid er en del av virksomhet Larvik helsehus, og lokalisert i Larvik sentrum med tilknytning til blant annet Sykehuset i Vestfold avdeling Larvik, Larvik legevakt, Helsestasjon for eldre og kommunens Tjenestekontor. Hele kvartalet er under utvikling og det er vedtatt og bevilget midler til etablering av nytt Helsekvartalet hvor man skal ha spesialiserte kommunale helsetjenester til innbyggere i hele Larvik.

Byskogen korttid er pr nå en avdeling med 46 senger fordelt på to etasjer. Her er det et spesialisert institusjonstilbudet som består av avklaring - utskrivelser fra spesialisthelsetjenesten, korttidsopphold etter vedtak fra Tjenestekontoret, Øyeblikkelig hjelp døgn og lindrende behandling.  Avdelingen er preget av et høyt tempo med pasienter som skrives inn og ut daglig. Pasientene kommer både fra hjemmet og spesialisthelsetjenesten. Etter endt opphold skrives de ut til hjemmet, til videre døgnrehabilitering eller sykehjem med langtidsplass. Avdelingene kjennetegnes av å ha svært behandlingstrengende pasienter med ulike medisinske prosedyrer. De som ønsker å jobbe i avdelingene kjennetegnes av å like et høyt tempo, og hurtige skifter. Det er lege til stede i avdelingene daglig, og kommunens ergo- fysio og hjelpemiddel- avdeling bistår inn i avdelingen med sin fagkompetanse . Avdelingene er avhengig av tverrfaglig miljø for å lykkes med nødvendig behandling. For å gi pasienten nødvendig behandling og oppfølging etter endt opphold er det viktig med godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og de øvrige virksomheter og avdelinger i Helse og mestring.

Avdelingen har avdelingskoordinator som bistår avdelingsleder både ift faglig utvikling, oppfølging og implementering, samt turnusarbeid og innleie ved ferie og fravær. 

Vi har erfart at antall ansatte og oppgavene er for omfattende for én avdelingsleder. Derfor deler vi avdelingen i to, med hver sin avdelingsleder. Vi søker etter avdelingsledere ved Byskogen korttid 2. etasje og Byskogen korttid 3. etasje. Ved Byskogen korttid 2. etasje er det pr nå 28,9 årsverk og ved Byskogen korttid 3. etasje er det 26,7 årsverk. Avdelingslederne vil samarbeidet tett da pasientgruppen i hovedsak er lik og for å klare å ta imot både fra hjemmet og fra sykehuset i takt med behovene.

Avdelingslederne vil bidra i utviklingsarbeid knyttet både til egen avdeling, i virksomheten og vil bli involvert i utvikling av Helsekvartalet. Sistnevnte er et stort utviklingsarbeid, og det er ansatt en egen prosjektutvikler som har det overordnede ansvaret. Da dette er store avdelinger med alvorlig syke pasienter og høy turnover er det viktig at du som avdelingsleder har evne til å bidra til ro både for pasientene og for de ansatte.

Arbeidsoppgaver:

Du har:

 • Ansvar for fag, folk og penger
 • Ansvar for operativ, daglig drift og oppfølging av tjenestetilbudet
 • Ansvar for å ivareta faglige forsvarlige tjenester
 • Ansvar for daglig oppfølging av ansatte, personals nærvær, fordeling, fravær og vikarer
 • Ansvar for forebygging og tidlig intervensjon av konflikter og personalsaker
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av kompetanse- og driftsmessig utvikling
 • Ansvar for en god og planlagt økonomisk styring innenfor eget budsjett
 • Medansvar for å nå målene i Larvik helsehus sin virksomhetsplan
 • Du er forbedrings- og utviklingsorientert, og gjennom dette bygge kommunens positive omdømme

Du har generelle plikter som å :

 • Ivareta ditt arbeid i henhold til gjeldende Lov og regelverk
 • Ivareta arbeid i henhold til Larvik kommunes verdier
 • Ivareta ditt arbeid i henhold til kommunens planer og retningslinjer
 • Holde deg faglig á jour innen fagområdet og generelt om organisasjonen
 • Bidra aktivt til fagutvikling og nytenkning i Helse og mestring, Larvik kommune

Kvalifikasjoner:

Utdanningsnivå: 

 • Sykepleier eller annen bachelor innen helsefag
 • Ønskelig med lederutdanning og/eller ledererfaring

I tillegg: 

 • Samarbeider du godt på alle nivå
 • Du ser nytten av å drive utvikling
 • Din kompetanse viser at du ser etter løsninger og endringer
 • Du har svært god formidlingsevne muntlig og skriftlig på norsk

Realkompetanse:

 • Dokumenterte resultater og forståelse av kommunal organisasjon, organisasjonsutvikling, endring, måloppnåelse og veiledning
 • Ønskelig med erfaring fra ledelse og/eller prosjektledelse
 • Kapasitet (utdanning/erfaring, motivasjon og verdier) til å implementere endringer

Personlige egenskaper:

 • Du har robusthet til å stå i et høyt arbeidstempo og krevende situasjoner over tid
 • Du arbeider i tråd med avdelingens hovedoppdrag, men må ha evner å se en større helhet en egen enhet og arbeide til det beste for pasientene og Helse og mestring
 • Du evner å se de ansatte i avdelingen
 • Du har evne til å skape ro, oversikt og orden i en hektisk hverdag
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:

 • Velferdstiltak, forsikringer og vilkår som øvrige ansatte i Larvik kommune.
 • Et arbeidsmiljø med kolleger som innehar høyt faglig nivå
 • Godt samarbeid internt i virksomheten, og med øvrige virksomheter innen helse og velferd
 • Gode lønns- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale


Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjerte (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

 

 

 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4598578
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune