Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

2 administrative koordinatorer for covid-19 responsen

Folkehelseinstituttet styrker beredskapen mot covid-19, og søker to midlertidige administrative koordinatorer. Stillingene har 18 md. varighet og mulighet for forlengelse.

Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgivning innen smittevernområdet, og dermed også overvåking av covid-19. Vi søker med dette to administrative koordinatorer til å bistå utbruddsledelsen i arbeidet med håndtering av pandemien. Arbeidsoppgavene vil  hovedsakelig være å bistå med administrative støtte, men andre oppgaver kan også være aktuelle avhengig av behov. 

Stillingene er plassert i området smittevern, miljø og helse, avdeling for smittevern og beredskap. Avdelingen har mange arbeidsoppgaver innen overvåking og rådgiving av de fleste agens som smitter via mat, vann eller vektorer, zoonotiske agens og smitte i helseinstitusjoner. Avdelingen har et særskilt ansvar for beredskap og utbruddsetterforskning, smittevern i helsetjenesten og antibiotikaresistens, og har et utstrakt internasjonalt samarbeid på disse feltene.

Smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområdet, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.       

Arbeidsoppgaver
 • Administrativ støtte for ledelsen av covid-19-utbruddet
 • Bistå med planarbeid og rapportering
 • Planlegge og gjennomføre møter, skrive referater
 • Saksbehandling og arkivering
 • Andre oppgaver må også påregnes, også på tvers av avdelinger
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på mastergradsnivå
 • Både helsefaglige, samfunnsfaglige og andre utdanningsretninger er relevante
 • Utdanning på bachelornivå og relevant erfaring kan også være aktuelt
 • Erfaring fra arbeid med administrasjon og koordinering, for eksempel fra prosjekter 
 • Erfaring med administrative saksbehandling og arkiveringssystemer for eksempel Public 360 er en stor fordel        
 • Gode ferdigheter i bruk av Office-programmer (Word, Excel, PowerPoint) og gjerne erfaring med digital samhandling 
 • Kjennskap til offentlig forvaltning, helsetjenesten, forskningsinstitusjoner eller lignende eller er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk 
Personlige egenskaper
 • Stor arbeidskapasitet, god gjennomføringsevne, løsningsorientert 
 • Serviceinnstilt, utadvendt og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Resultatorientert, fleksibel og med evne til å håndtere stressende situasjoner 
 • Evne til selvstendig arbeid, tverrfaglig samarbeid og til å ta initiativ
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og sosialt miljø på avdelingen og på instituttet
Vi tilbyr
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og aktivt miljø med høy faglig kompetanse
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), avhengig av kvalifikasjoner
 • Lønn etter avtale innenfor Statens regulativ
 • En av Norges beste pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger