NORDREISA KOMMUNE

 
 
Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje. På Storslett er det også tilbud om høyere utdanning gjennom Nord-Troms studiesenter. 

Via Sørkjosen Lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest, E6 går igjennom kommunen, og der er gode bussforbindelser mot nord og sør. 

 Nordreisa kommune har rundt 700 medarbeidere som utfører mange og varierte oppgaver, med et bredt tjenestespekter til befolkningen. Nordreisa kommune tar sitt samfunnsansvar på alvor og jobber for å realisere vår visjon "Mot et åpent kunnskapssamfunn". 
For å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter trenger vi engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere.
  • Bransje: Offentlige tjenester og forvaltning
  • Bedriftstype:
  • Organisasjonsnummer: 943350833
  • Årlig omsetning:
  • Antall ansatte: 480 hjemler, 700 ansatte
  • Nettside: NORDREISA KOMMUNE
Adresse
Besøksadresse
sentrum 17
9151  STORSLETT
NORDREISA KOMMUNE oppføring hos: