42 0

Læringsverkstedet gruppen AS 

Annet 
JESSHEIM 
I læringsverkstedet jobber det personer som er opptatt av å få verdens viktigste verdier til å vokse. Vi er i dag 6000 ansatte som jobber for at alle barn skal oppleve å kjenne seg verdifull. Hos oss …
17 0

Norsk Butikkdrift AS 

Varehandel Engros 
OSLO 
15 0

Akershus Fylkeskommune 

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater 
OSLO 
Akershus fylkeskommunes visjon er "ledende og levende". Våre verdier er profesjonalitet, respekt og åpenhet. Å være ledende betyr at vi skal være en synlig og ledende aktør i utviklingen av vår regio…
5 0

Nesodden kommune 

Offentlige tjenester og forvaltning 
NESODDTANGEN 
Nesodden er en kommune i Akershus med over 19 000 innbyggere. Nesodden kommune ligger på en halvøy med Oslofjorden på vestsiden og Bunnefjorden i øst. Kommunen har sjøgrenser mot Oslo i nord, Asker, B…
230 0

Helse Sør-øst RHF 

Offentlige tjenester og forvaltning 
LØRENSKOG 
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for alle sykehus i Norge. Staten er eier og bevilger penger til sykehusene over statsbudsjettene. Med sykehusreformen i 2002 ble spesialisth…
0 0

Nordre Øyen barnehage 

Barnehage 
TOMTER 
VELKOMMEN TIL LEK, LATTER OG GLEDE I NORDRE ØYEN BARNEHAGE! Nordre Øyen Barnehage åpnet i juli 2006. Barnehagen er en 4-avdelings privat barnehage, godkjent …
0 0

Nesodden Frivilligsentral 

Helse og sosial 
NESODDTANGEN 
Nesodden frivilligsentral- et mangfold av glede! Vil du bidra? Vil du delta? Nesodden Frivilligsentral ønsker å formidle kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Vi koordinerer mange aktiviteter for o…
0 0

Rudolf Steinerskolen Nesodden 

Skole - Barne- og ungdomsskole 
NESODDTANGEN 
Steinerskolen – et pedagogisk alternativ Steinerskolen har en egen lærerplan som er godkjent som et selvstendig, pedagogisk alternativ av Utdanningsdirektoratet. Dette betyr at selv om elevene selvføl…
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier