Detaljer

 • Søknadsfrist
  29.01.2018
 • Bedrift
  Balsfjord kommune
 • Sted:
  STORSTEINNES
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSTEINNES
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  626784

Spørsmål rettes til


100 % fast stilling som rådgiver for helse og omsorg

 


ID 1532 – 100 % fast stilling som Rådgiver for helse og omsorg


Stillingen er plassert i rådmannens stab og rapporterer til kommunalsjef for oppvekst og velferd. Det er to rådgivere innen oppvekst og velferd, hhv rådgiver helse- og omsorg og skole- og barnehagefaglig rådgiver, som jobber tverrfaglig for gode oppvekst, helse, velferd og omsorgstjenester til alle innbyggere i Balsfjord kommune. Rådmannens stab er en arbeidsplass hvor medarbeidere jobber på tvers og sammen for helhet for alle enheter i kommunen.

 
Rådgiveren skal ta et aktivt grep om helse og omsorgsområdet sammen med enhetsledere, og bidrar inn i utviklingsarbeidet av fremtidens helse og omsorgstjenester. I stillingen inngår rådgivnings- og forvaltningsoppgaver.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å sikre utvikling og gjennomføring av overordnede mål og strategier (følge opp plan og vedtak)
 • Utredning, rådgivning og saksbehandling
 • Faglig ledelse, veiledning og koordinering mellom enhetene, og mellom strategisk og utøvende tjenestenivå i organisasjonen
 • Deltagelse og ledelse av ulike prosjekter og utviklingsarbeid
 • Bidra inn i budsjettarbeid sammen med kommunalsjef
 • Kommunens representant på møter og eksterne samarbeidsarenaer innen sektoren, der det blir aktuelt
 • Du vil også måtte påregne arbeidsoppgaver utenfor ovennevnte området da kommunen er i omstilling og ikke har full oversikt over alle arbeidsoppgaver/fordeling

Utdanningsnivå og kvalifikasjoner:

 • Høgskole/Universitet, utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå innen utdanningsretning omsorg / Helse / Sosialfag.
 • Tilleggs utdanning innenfor områdene organisasjon, forvaltning, innovasjon og administrasjon.
 • Relevant utdanning fra høgskole/universitet innen ett eller flere av tjenesteområdets fagområder vil bli vurdert.
 • Erfaring fra sammenlignbare stilinger vil vektlegges
 • Kjennskap til budsjett/økonomiarbeid
 • Kjennskap til lovgivning innenfor området
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Sammensetningen av samlet kompetanse i rådmannens stab vil være avgjørende ved ansettelse, samt at personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

Av personlig egenskaper vil vi verdsette:

 • God evne til å jobbe selvstendig og med flere oppgaver som i perioder er pågående samtidig.
 • Du må kunne jobbe strukturert og planmessig, samt være fleksibel og løsningsorientert
 • Rådgiveren skal være en aktiv bidragsyter for å skape god samhandling mellom strategisk og utøvende tjenestenivå. Det stilles derfor krav til gode samarbeidsevner.

 

 

 

 

Vi kan tilby:
- Lønn etter avtale/lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
- Pensjonsordning i kommunal landspensjonskasse (KLP)
- Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.


Søknad sendes elektronisk via Balsfjord kommunes hjemmeside (søknad på stilling)
Legg ved CV og minst 2 referanser.
Kopi av vitnemål og attester tas med til ev. intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rådmannen ved Karin Friborg Berger tlf: 412 39 977 epost : karin.f.berger@balsfjord.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: fredag 29.01.18

 

Ønsker ikke kontakt med annonseselgere