Utmarksforvalter

LAKSELV / Søknadsfrist: 20.01.2017  

FeFo (Finnmarkseiendommen Finnmarkuopmodat)

1

Lyst til å bli vår nye kollega? Vi garanterer en spennende jobb i et fantastisk fylke. Det blir ledig stilling som utmarksforvalter ved hovedkontoret i Lakselv. Arbeidsoppgavene innebærer varierte og spennende driftsoppgaver innen forvaltning av fiske, jakt og friluftsliv på Finnmarkseiendommen. Søknadsfristen er 21. januar 2017. 

FeFo (Finnmarkseiendommen - Finnmárkkuopmodat) forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark og er med det landets nest største grunneier. Vi er 36 ansatte og har hovedkontor i Lakselv med avdelinger i Alta, Vadsø og Kirkenes. FeFo ledes av et styre og er underlagt Finnmarksloven.  Se mer på www.fefo.no 


Ledig stilling som utmarksforvalter

Da en av våre utmarksforvaltere slutter, er det ledig stilling som utmarksforvalter ved hovedkontoret i Lakselv. Utmarksavdelingen har ansvaret for forvaltning av jakt, fiske, friluftsliv og vedutvisning på FeFo-grunn. Avdelingen har 6 ansatte med ulike ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver

Utmarksforvalteren er underlagt leder for utmarksavdelingen, og oppgavene er primært knyttet til FeFos innlandsfiskeforvaltning og videreutvikling av virksomheten. Stillingen innebærer varierte driftsoppgaver innen generell forvaltning av fiske, jakt og friluftsliv.

Eksempler på arbeidsoppgaver er:

 • Informasjonsarbeid og kundehenvendelser
 • Administrasjon av fiskekortsalg
 • Gjennomføring av møter med brukere, kommuner og andre samarbeidspartnere
 • Saksbehandling
 • Driftsoppgaver innen fiske, elgjakt og småviltjakt
 • Bestandskartlegging av fisk i ferskvann
 • Oppfølging av forpakta vann og vassdrag
 • Deltakelse på befaringer og oppsyn

Utmarksavdelingen driver i stor grad utadrettet virksomhet og arbeidsoppgavene medfører en del reisevirksomhet i hele Finnmark. Oppgavene kan tilpasses ut fra søkers kompetanse. FeFo er en ung organisasjon, og endring i fordeling av oppgaver og ansvar kan komme.

 

Ønsket kompetanse

 Du har:

 • Gode faglige kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning innenfor naturressursforvaltning eller biologi
 • Kjennskap til og interesse for fiske, jakt og friluftsliv
 • Gode samarbeidsevner og er resultatorientert med gjennomføringsevne
 • Gode evner til å kommunisere både muntlig og skriftlig

Det forutsettes kjennskap til aktuelle dataverktøy. Kjennskap til Finnmark og kunnskap i samisk språk og kultur vil vektlegges. Vi vil også legge vekt på serviceinnstilling og engasjement for arbeidet.

Det er et mål å øke kvinneandelen i utmarksavdelingen. Kvinner oppfordres derfor til å søke stillingen.

 Vi tilbyr:

 • Spennende, varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Et godt faglig arbeidsmiljø med flinke og dedikerte kolleger
 • Gode rammebetingelser og velferdsordninger for ansatte
 • Konkurransedyktige vilkår i en av Finnmarks mest spennende organisasjoner

FeFo er en IA og AFP bedrift med god privat helseforsikring og gode pensjonsordninger.  

Finnmark har egen ordning for nedskriving av studielån i Statens lånekasse og lavere skatt.  

Søknadsfristen er 20. januar 2017.

Vi foretrekker at du søker elektronisk via jobbnorge.no

Kontaktperson: 

Leder utmarksavdelingen, Einar J. Asbjørnsen, tlf 482 04 187

Les mer om FeFo på www.fefo.no og følg oss på sosiale medier   

 

Kort om jobben:

 • Type arbeid: Forvalter
 • Stillingstype: Heltid
 • Antall stillinger: 1
 • Bransje: Eiendomsforvaltning og -utvikling
 • Utdanningskrav: Master Bachelor
 • Arbeidserfaring: Ikke påkrevet
 • Ønsket Språk: norsk, samisk, engelsk
 • Fylke: FINNMARK
 • Arbeidssted: porsanger, finnmark
 • Land: Norge

Spørsmål rettes til:

 • Einar Asbjørnsen
 • Leder
 • E-post: eja@fefo.no
 • Telefon: 48204187

Denne jobben er også publisert i din lokalavis

11. jan. — 10. feb. 2017