Kommuneadvokat- rådmannens stab

HALDEN / Søknadsfrist: 31.01.2017  

Halden kommune

1

Beskrivelse av arbeidssted

Halden kommune har ledig spennende fast stilling som kommuneadvokat.

Kommuneadvokatkontoret, med totalt 4 ansatte, to advokater og to jurister, er organisert direkte under rådmannen, og kommuneadvokaten rapporterer til rådmannen. 

Kommuneadvokaten skal bidra til å fremme rettssikkerhet, forebygge tvister og håndtere saker profesjonelt og effektivt.  

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Kommuneadvokaten gir juridisk bistand og advokattjenester til hele den kommunale organisasjonen, og har et bredt tilfang av saker av både offentligrettslig og privatrettslig karakter. Mange av sakene dreier seg om tvister kommunen er involvert i, hovedsakelig ved at krav gjøres gjeldende mot kommunen. I tillegg gir Kommuneadvokaten løpende rådgivning innenfor en rekke rettsområder, samt prosederer saker for retten, særlig innenfor barnevern.  

Kommuneadvokaten utreder og avgir betenkninger om rettslige problemstillinger knyttet til kommunens myndighetsutøvelse, tjenesteyting, eierstyring og om organisatoriske spørsmål. 

Kommuneadvokaten yter i tillegg bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming og kontraktsinngåelse.  

Kommuneadvokaten har det faglige, personalmessige og økonomiske ansvaret for avdelingen. 

Kommuneadvokaten skal lede enhetens virksomhet, organisere, veilede og fordele saker og oppgaver på en hensiktsmessig måte. 

Rådgivning og behandling av egne saker, føre saker for fylkesnemda og domstolene mv. Her nevnes spesielt barnevernssaker som er økende i omfang. 

Kommuneadvokaten må kunne påta seg å være prinsipal for ev. fremtidige advokatfullmektiger.  

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Advokatbevilgning

Kjennskap til offentlig forvaltning og det politiske styringssystem

Ledererfaring 

Det er ønskelig at søkerne har erfaring innen ett eller flere av rettsområdene; forvaltningsrett, barnevernsrett, arbeidsrett, offentlige anskaffelser, bygnings- og ekspropriasjonsrett, entreprise- og kontraktsrett. 

Personlige egenskaper

Tydelig og strukturert

Utviklings- og løsningsorientert

Serviceinnstilt

Gode lytte- og kommunikasjonsegenskaper 

Generelle betingelser

Vi tilbyr en interessant og utfordrende stilling i et aktivt miljø.

Pliktig innskudd i Halden kommune pensjonskasse med 2 %. Lønn etter avtale og betingelser for øvrig i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.  

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Roar Vevelstad, rådmann, mobil: 95798772, Roar.Vevelstad@halden.kommune.no

 

Kort om jobben:

  • Type arbeid: Rådgiver
  • Stillingstype: Heltid
  • Antall stillinger: 1
  • Bransje: Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
  • Utdanningskrav: Påkrevet
  • Arbeidserfaring: Ønskelig
  • Fylke: ØSTFOLD
  • Arbeidssted: HALDEN
  • Land: Norge

Denne jobben er også publisert i din lokalavis

20. jan. — 19. feb. 2017