Adjunkt 100 % fast stilling

LAUKVIK / Søknadsfrist: 01.02.2017  

Vågan Kommune

1

Laukvik oppvekstsenter ligger ca. 40 km fra kommunesenteret Svolvær, på yttersida av Austvågøya og Lofoten. Oppvekstsenteret består av en 1-10 grunnskole - fådeltskole / nærmiljøskole, - med skolefritidsordning og barnehage. Oppvekstsenteret ligger i naturskjønne og skjermede omgivelser. Her er flotte utearealer med bl.a. ballbinge, grusløkke og gressbane, samt nærhet til naturens eget klasserom.

Det er omlag 45 elever ved skolen og omlag 15 barn i barnehagen. Skolen har Olweus som bakteppe for sitt antimobbearbeid. Skolen har implementert LP-modellen. Skolen har fokus på «læring» og elevenes «læringsresultater». Elevene skal oppleve et trygt og stimulerende læringsmiljø. Skolen deltar i VFL og UIU. Sist høst startet vi med et nytt prosjekt vi kaller «IVK». Skolen vil videreføre arbeidet med å utvikle en samarbeidsbasert arbeidsform og en systematisk evaluering av egen praksis. Laukvik skole skal være en utviklingsorientert, ambisiøs og inkluderende skole for elever og ansatte.

OPPVEKSTSENTERETS VISJON: «Sette eleven på sporet til det gode liv».

UNDERVISNINGSSTILLING:
Undervisningsstilling i grunnskolen med hovedvekt på barnetrinn, men også noe undervisning på ungdomstrinn, - med faglig fordypning i norsk.

Arbeidsoppgaver
 • Kontaktlærer / faglærer i hovedsak på mellomtrinn.
 • God og tydelig klasseleder.
 • Tett oppfølging faglig og sosialt av elevene.
 • Ta felles ansvar for elevene.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet.
 • Du må være fleksibel og tåle endringer.
 • Du må like å jobbe tett i team, men samtidig ta ansvar og være fleksibel.
 • Du må delta i skolens utviklingsarbeid, her nevnes; LP - Læringsmiljø og pedagogisk analyse, Vurdering for læring, Ungdomsskoler i Utvikling.
 • Du må ønske å være i utvikling / være i bevegelse faglig.
 • Følge opp skolens planer.
Kvalifikasjoner
 • Allmennlærerutdanning.
 • Faglig fordypning med minimum 60 studiepoeng i norsk.
 • Faglig kompetanse med minimum 30 studiepoeng i musikk og mat/helse.
 • Du har relevante IKT-kunnskaper.
 • Lærererfaring fra alle trinn / kontaktlærererfaring fra barnetrinnet.
 • Du er en dyktig klasseleder, med fokus på «naturlige relasjoner».
 • Gode kunnskaper om grunnleggende ferdigheter og grunnleggende kunnskaper.
 • Gode kunnskaper om læringsstiler og læringsstrategier.
 • Forståelse for begrepene underveisvurdering og tilpasset opplæring.
 • Du har kompetanse om - og har arbeidet med LP – modellen.
 • Kjennskap til arbeid / arbeidet i fådeltskole.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Utdanningsretning
 • Pedagogikk
 • Utdanningstittel: Adjunkt
Utdanningsnivå
 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad
Personlige egenskaper
 • Rolig, engasjerende og godt humør!
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Fokus på kollektiv utvikling.
 • Faglig sterk.
 • Positiv, fleksibel og samarbeidsorientert.
 • Resultatorientert, utviklingsorientert og nytenkende.
 • Like å tilegne deg nye kunnskaper.
 • Du må ha et positivt «elev syn» og være glad i eleven.
 • Du må være tydelig i voksenrollen.
 • Glad i å være ute i naturen.
 • Tilsettingen er betinget av godkjent utdanning og politiattest.
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Et trivelig arbeidsmiljø.
 • En spennende utviklingsorientert skole.
 • En skole med struktur.
 • En skole med fokus på læring.
 • Et hyggelig elevmiljø og positive foreldre / foresatte.
 • Kolleger som er dedikerte overfor elevene, og som er faglig godt rustet.
 • En skole med store ambisjoner på elevenes vegne.
 • En trivelig skolebygning – gode utearealer.
 • Smartboard på de fleste klasserom.
 • Veiledning.

  Kontaktinfo:
  Henrik Bjørnevik - Rektor - 754 20 340 / 992 75 338
 

Kort om jobben:

 • Type arbeid: Undervisning
 • Stillingstype: Fast
 • Antall stillinger: 1
 • Bransje: Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav: Bachelor
 • Arbeidserfaring: Ønskelig
 • Fylke: NORDLAND
 • Arbeidssted: LAUKVIK
 • Land: Norge

Denne jobben er også publisert i din lokalavis

11. jan. — 10. feb. 2017