Meklere - Konfliktrådet

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en engasjert person med ledig tid og lyst på nye utfordringer? Vi søker etter meklere i Nordland for kommunene Narvik, Ballangen, Fauske, Hemnes og Rana. Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet, påtalemyndighet, domstol og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes parten…
1 Ledig jobb mo i rana 15.01.2020

Sykepleier, Ytteren sykehjem (2019/479)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområdet institusjon Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelingen foreg…
1 Ledig jobb mo i rana 15.01.2020 Turnus

Miljøterapeut - vikariat, Team unge voksne, seksjon Psykisk helse og rus (2019/478)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester. Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i Helse- og Omsorgsavdelingen. Avdelingen yter bl.a. tjenester innen fagfeltene rusarbeid og psykisk helsearbeid. I seksjon psykisk helse og rus – Team unge voksne, er det ledig 100% vikariat for miljøterapeut, i perioden 23.03.2020 til og med 31.01.202…
1 Ledig jobb mo i rana 14.02.2020 Vikariat

Nattsykepleier, Ytteren sykehjem (2019/480)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområde institusjon Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelingen foregå…
1 Ledig jobb mo i rana 15.01.2020 Turnus

2019/484 Pedagogisk leder i Englia barnehage

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Englia barnehage har vi ledig 2 100% faste stillinger som pedagogisk leder. Englia barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Gruben med Klokkerhagen fritidspark som nærmeste nabo. Barnehagen har fine turområder utenfor barnehagen, både sommer og vinter. Barnehagen har egen gapahuk, som benyttes som turbase gjennom hele året. Barnehagen har ca 70 bar…
1 Ledig jobb mo i rana 31.12.2019

Helsefagarbeidere, Gruben sykehjem avd. 2 (2019/476)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområdet institusjon Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenesten, kortidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling har ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelingen foregå…
1 Ledig jobb mo i rana 22.12.2019 Turnus

Ungdoms-og familielos, Avdeling for barn og familier (2019/474)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for barn og familier består av helsesøster-, barnevern- og familietjenesten, Foyer ungdomsbolig samt bolig for enslige mindreårige flyktninger. I familietjenesten er det ledig en 50 % prosjektstilling som ungdoms-og familielos, i perioden 01.01.20 til 30.06.21 Dersom godkjenning av andre prosjektmidler, kan det være aktuelt med utvidelse til 100% st…
1 Ledig jobb mo i rana 17.12.2019

Miljøarbeidere, Heimengveien 31 MTA (2019/473)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon fo…
1 Ledig jobb mo i rana 17.12.2019 Turnus

Sykepleiere fast/vik., hjemmetjenesten Øst 2 (2019/471)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområde hjemmebaserte tjenester Rana kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestet…
1 Ledig jobb mo i rana 31.12.2019 Vikariat

Helsefagarbeider natt og tilkallingsvikarer, Liengbakken bofellesskap (2019/472)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for Psykisk helse og sosiale tjenester Avdelingen yter tjenester innenfor Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Stillingen er knyttet til Liengbakken bofellesskap, som er en heldøgnbemannet bolig for mennesker med rusproblematikk. Boligen inneholder 12 enkeltstående leiligheter og 3 hybler for akutt bostedsløse. Personalrammen er på 10 årsver…
1 Ledig jobb mo i rana 17.12.2019 Vikariat

Nattsykepleier, Ytteren korttidsavdeling (2019/470)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområde institusjon Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i to funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjeneste, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Tjenestetildelingen foregår i et felles tildelingskontor. Ved Helse og Omsorgsavdelingen, er det …
1 Ledig jobb mo i rana 16.12.2019 Turnus

Barne-og ungdomsarbeider Selfors skole (2019/469)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig et vikariat som assistent i 60% stilling fra 01.01.20 til 31.01.2021 med arbeidssted Selfors skole. Arbeidsoppgaver Arbeid med barn i undervisningstida og i SFO-tid. Kvalifikasjonskrav: Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt, og vi ønsker deg som: har erfaring fra arbeid i skole/SFO har evne til å jobbe …
1 Ledig jobb mo i rana 18.12.2019

Pedagogisk leder i Selfors barnehage (2019/468)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2019/468 Pedagogisk leder i Selfors barnehage. Selfors barnehage har ca. 70 barn i alderen 0-6 år og ca. 20 voksne med ulik alder og erfaring. Vi har spennende og innholdsrike lokaler som inspirerer ungene til samarbeid og utforsking. Vi har et flott uteområde med et stort grøntareal og barnehagen har egen skulpturpark. Vi er flittige brukere av naturen rund…
1 Ledig jobb mo i rana 18.12.2019

Sykepleier - vikariat, Hjemmetjenesten øst 2 (2019/467)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområde hjemmebaserte tjenester Rana kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestet…
1 Ledig jobb mo i rana 31.12.2019 Vikariat

Frisør lærling

Isaxa Frisør AS

Hår- og skjønnhetspleie

ER du den vi ser etter? Vi ønsker en lærevillig og entusiastisk lærling, som brenner for det å bli frisør. Vi kan tilby deg en spennende jobb med hyggelige kollegaer i et hektisk miljø.
1 Ledig jobb mo i rana 01.05.2020 Lærling

Fastlønnet allmennlege, Rana kommune (2019/465)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana lokalmedisinske senter er et kommunalt drevet legekontor med seks fastleger og to turnusleger. I tillegg til fastlegevirksomhet har legekontoret ansvaret for rød respons på dagtid, gjestepasienter og helsetjenester til asylsøkere /flyktninger. Kontoret er godt bemannet med hjelpepersonell og benytter Infodoc plenario journalsystem. Senteret deltar i det…
1 Ledig jobb mo i rana 12.12.2019 Heltid

Allmennlege vikariat, Rana lokalmedisinske senter - Rana kommune (2019/464)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana lokalmedisinske senter er et kommunalt drevet legekontor med seks fastleger og to turnusleger. I tillegg til fastlegevirksomhet har legekontoret ansvaret for rød respons på dagtid, gjestepasienter og helsetjenester til asylsøkere /flyktninger. Kontoret er godt bemannet med hjelpepersonell og benytter Infodoc plenario journalsystem. Senteret deltar i det…
1 Ledig jobb mo i rana 12.12.2019 Vikariat

Teamleder i prosjekt FACT-team Nord Helgeland, avd. psykisk helse og sosiale tjenester (2019/446)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i Helse- og omsorgsavdelingen. Avdelingen yter blant annet tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Avdelingen har innledet et prosjektsamarbeid med Helgelandssykehuset HF - Avdeling Mo i Rana knyttet til igangsetting og utvikling…
1 Ledig jobb mo i rana 31.12.2019 Heltid