Konsulent på økonomikontoret i fast 100% stilling

Austrheim kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig fast 100% stilling som konsulent på økonomikontoret gjeldande frå og med 01.09.2019. Stillinga er mest knytt til lønnsarbeid. Stillinga er knytt til økonomiavdelinga som har tre tilsette: skatt, økonomi og lønn. I tillegg har vi økonomisjef som er med i leiargruppa. Arbeidsoppgåver - Lønnsarbeid og lønnskjøring - Ansvar for offentleg rapporterin…
1 Ledig jobb austrheim 01.08.2019 Påkrevet

Ledig stilling som kommunepsykolog

Austrheim kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Austrheim og Fedje har ledig interkommunal stilling som kommunepsykolog med Austrheim som vertskommune. Stillinga vart oppretta for to år sidan og vår noverande psykolog har søkt andre utfordringar. Vi søkjer engasjert og løysingsorientert psykolog til å arbeide i 1. linjetenesta i kommunane. Opplysninger avdeling Stillinga er plassert i Avdeling psykisk hel…
1 Ledig jobb austrheim 01.08.2019 Påkrevet

Leiande kommunefysioterapeut i 100% stilling

Austrheim kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Austrheim kommune er det ledig ei fast 100% stilling som leiande kommunefysioterapeut. Opplysninger avdeling Stillinga ligg under helseavdeling og har 1,4 årsvek innan fysioterapi og i tillegg har kommunen driftsavtale med ein fysioterapeut i privat praksis. Fysioterapilokalet er på sjukeheimen. Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene består av kurativ verksemd i…
1 Ledig jobb austrheim 01.08.2019 Påkrevet