Detaljer

Spørsmål rettes til

Frank Steensen Torstein Iversen
tlf: 91880364

Vogntogsjåfører

Vi øker aktiviteten og har stadig bruk for nye sjåfører. Varierte arbeidsoppgaver. Tarifflønn.