Detaljer

 • Søknadsfrist
  01.06.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Virksomhetsleder
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Minimum 3-årig høyere utdanning innen helse- og/eller
 • Arbeidserfaring:
  Ledererfaring
 • Ønsket Språk:
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  731099

Spørsmål rettes til

 • Kirsti Løvli
 • Telefon: 482 96 222

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Virksomhetsleder, Guleng bo- og avlastning, ny utlysning – id 292

Virksomhetsleder, Guleng bo- og avlastning, ny utlysning – id 292

 

Vi har ledig en fast 100 % stilling som virksomhetsleder. Tiltredelse snarest.

 

Virksomhetslederstillingen er en administrativ stilling.

Virksomhetsleder har ansvaret for sin virksomhet, herunder personalansvar, økonomiansvar og faglig ansvar.  Ledelse av de ansatte er den viktigste oppgaven for virksomhetsleder, slik at brukerne får forsvarlige tjenester ut fra tildelte rammer. 

Nærmeste overordnede er sektorleder, helse og omsorg. 

 

Guleng er består av to enheter, Guleng 3 og Guleng bo- og avlastning, med til sammen 35,5 årsverk.  Guleng 3 er et boligfellesskap for 8 voksne funksjonshemmede.  På Guleng bo- og avlastning bor det 3 voksne funksjonshemmede i omsorgsboliger og 2 avlastningsleiligheter.

Boligene er plassert sentralt på Storslett i Nordreisa kommune.  Bofellesskapet er en del av helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og gir hjemmetjenester, praktisk bistand og helsehjelp til unge voksne/voksne med funksjonshemming.  Tjenesten er døgnkontinuerlig med tredelt turnus og langturnus.

 

 

Kvalifikasjonskrav:

 • minimum 3-årig høyere utdanning innen helse- og/eller sosialfag
 • formell lederkompetanse er ønskelig
 • ledererfaring
 • kompetanse på turnus og relevant lovverk
 • kompetanse innen økonomi og virksomhetsstyring

 

Vi søker deg som

 • er resultat- og løsningsorientert
 • vektlegger brukermedvirkning
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • har gode datakunnskaper og ser muligheten i bruk av velferdsteknologi
 • har evne til å inspirere og motivere andre
 • har evne til å skape et godt arbeidsmiljø
 • er fleksibel og utviklingsorientert

 

 

Vi tilbyr

 • en spennende lederstilling med utvikling av virksomheten i fokus
 • deltakelse i ledernettverk
 • et trivelig arbeidsmiljø med kompetente ansatte
 • kontinuerlig lederutvikling
 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning
 • lønn etter avtale
 • flyttegodtgjøring

 

Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens §§ 14-2 eller 14-3.

 

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskrivning av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark.

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato.

 

Kontaktperson: Sektorleder Kirsti Løvli, tlf 482 96 222.

 

Søknadsfrist: 1. juni 2018.  Søkere bes oppgi id.nr. og to referanser.   

 

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller tas med ved intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.