Detaljer

 • Søknadsfrist
  21.08.2017
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  501201

Spørsmål rettes til


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Virksomhetsleder – barnevern, id 249

 

ER DU KLAR FOR UTFORDRING OG UTVIKLING?

  

Virksomhetsleder – barnevern, id 249

 Vi har ledig fast 100 % stilling som virksomhetsleder ved Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste.

 Stilling som virksomhetsleder er en administrativ stilling.
Ledelse av de ansatte er den viktigste oppgaven for virksomhetsleder, slik at brukerne får optimale tjenester ut fra tildelte rammer.

 Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste med kontorer i Burfjord og på Storslett. Nordreisa kommune er vertskommune. Som ansatt i tjenesten må man påregne arbeid i begge kommuner. For tiden utredes et utvidet interkommunal barnevernsamarbeid for Nord-Troms 6.

Nærmeste overordnede er sektorleder for oppvekst og kultur.

 

 Hovedoppgaver og ansvarsområder:

 • faglig ansvar for barneverntjenesten

 • delegert vedtaksmyndighet i forhold til lov om barneverntjenester

 • ansvarlig for personal, økonomi og administrasjon

 • oppfølging av tjenestens daglige drift

 • planleggings-, koordinerings- og rapporteringsansvar

 • barnevernfaglig veiledningsansvar

 • kvalitetssikring av systemer og rutiner i tjenesten

 • deltakelse i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid

   

Vi ønsker at du har:

 • barnevern-/sosialfaglig grunnutdanning

 • relevant videreutdanning innenfor fagfeltet/ledelse

 • erfaring fra arbeid med fagfeltet

 • ledererfaring

 • samtale- og veiledningskompetanse

 • sans for utfordringer og evne til tverrfaglig/tverrsektorielt samarbeid

 • evne og vilje til god kommunikasjon

 • evne til å tenke strategisk, ta avgjørelser og arbeide målrettet og systematisk med planlegging, gjennomføring og oppfølging

 • evne til å arbeide prosessrettet

 • evne til å arbeide selvstendig

 • høy faglig og etisk bevissthet

 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne

     

Vi kan tilby:

 • dyktige medarbeidere

 • et kollegium med høg kompetanse og godt samarbeid

 • et spennende og utfordrende arbeid med store utviklingsmuligheter

 • gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • lønn etter avtale

 • fantastiske muligheter for kultur- og friluftsliv

 

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html


Kontaktperson: rådmann Anne-Marie Gaino, tlf. 775 88003/400 34740.

 
Søknadsfrist: 21. august 2017. Søkere bes vise til id.nr. og oppgi referanser.
Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens bestemmelser

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilsetting forutsetter godkjent politiattest av ny dato.

Den som tilsettes må ha førerkort for bil.

  

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller tas med ved intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

 Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

 Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.