Detaljer


Vil du være med på laget vårt? Vi har ledig spennende jobb for overlege/spesialist i voksenpsykiatri.

 

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er et tilbud innen psykisk helsevern for hørselshemmede, døve og døvblinde med psykiske lidelser. NBHP er en del av Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

NBHP har 30 medarbeidere som yter tjenester til hørselshemmede barn, unge og voksne i hele landet. Visjonen er at hørselshemmede i Norge skal få et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern. Vi gir utredning og behandling  til hele spekteret av psykiske lidelser.

Våre pasienter kan ha kompliserte, sammensatte lidelser som utfordrer tradisjonell utredning og diagnostikk. Vi har ofte behov for tverrfaglig samarbeid for å gjøre gode utredninger og gi god behandling. Vi ønsker oss medarbeidere som stiller seg kreativt nysgjerrige overfor nye og utfordrende problemstillinger.

Du må kunne -  eller ha lyst til å lære tegnspråk!

NBHP har to kliniske enheter, enhet for voksne og enhet for barn og unge samt en kompetanseenhet.

Den utlyste stillingen er knyttet til enhet for voksne.

Kun søkere via Webcruiter vil komme i betraktning.


Arbeidsoppgaver

Utredning av psykiske lidelser

Vurdere somatisk helse i relasjon til psykisk lidelse

Poliklinisk behandling og oppfølging

Medikamentell behandling

Deltakelse i tverrfaglig team knyttet til pasientenes behandling 

Undervisning, veiledning og deltagelse i faglige prosjekter

Samarbeid med pårørende, primærhelsetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste

Vi har både et nasjonalt og regionalt ansvar for pasientgruppen; noe reisevirksomhet vil inngå i arbeidet   

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege

Spesialitet i voksenpsykiatri. Andre spesialiteter kan komme i betraktning

Evne til å tenke bredt rundt kliniske problemstillinger 

Ønskelig med tegnspråkkompetanse

Aktuelle kandidater uten tegnspråkkompetanse vil få opplæring

Ønskelig med erfaring med målgruppen

Personlige egenskaper

Engasjement og interesse for feltet

Gode evne til målrettet og strukturert arbeid 

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Initiativ, engasjement og fleksibilitet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

Klinisk arbeid - individuelt og i gruppebehandling 

Deltagelse i tverrfaglige nettverk

Et godt arbeidsmiljø med stort engasjement for pasientgruppene

Tegnspråkopplæring

Mulig å kombinere klinisk arbeid og fagutvikling innen feltet

Overleger ved OUS har rett til 4 måneder utdanningspermisjon hvert 5. år

Stillingen er uten vaktordning 

Lønn etter foretakets overenskomster

Hyggelig og godt arbeidsmiljø

Mer informasjon på vår nettside