• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3981668
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vil du være med på å utvikle det boligsosiale arbeidet i bydel Grünerløkka?

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

NAV Grünerløkka er ett av landets største og mest spennende NAV-kontor med ca 270 ansatte. Vi er et NAV-kontor i stadig faglig og organisatorisk utvikling. Grünerløkka er den mest folkerike bydelen i Oslo, med over 62 500 innbyggere. Bydelen har stor inn- og utflytting, og preges av befolkningsvekst og en relativt ung befolkning.

Vi skal nå øke satsningen på det boligsosiale arbeidet. I årene fremover skal flere innbyggere bosettes i bydel, og vi ønsker at alle skal bo trygt og godt og leve selvstendige liv. Bydelen har i mange år jobbet med bo- og nærmiljøarbeid, Housing first og individuell booppfølging.  Vi ønsker nå å samle disse tjenestene i et felles team som skal tilby forsterket oppfølging til innbyggere med særskilte behov. Teamet vil jobbe videre med prinsippene i Housing first-modellen.

Bydelen jobber systematisk for å nå målene i den strategiske planen for rusfeltet i Oslo, og teamet skal arbeide etter de til enhver tid gjeldene Oslostandarder for fagfeltet. 

Vi søker etter fem nye ansatte i prosjektstillinger.

 • 1 Kvalitetsrådgiver - varighet 1.9.21 - 31.8.23
 • 4 booppfølgere (2 av stillingene skal ha et særskilt ansvar for arbeid og aktivitet)- varighet 1.9.21 - 30.6.22

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver alle stillinger:

 • Bosetting fra institusjon til egen bolig
 • Booppfølging i andres hjem, inkludert noe praktisk arbeid
 • Ressursfokus
 • Fokus på nettverk, arbeid og aktivitet
 • Bomiljøarbeid i områder med mange kommunale boliger
 • Tett samarbeid med bydelens øvrige tjenesteapparat, Velferdsetaten, brukerorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten
 • Dokumentere og følge opp i fagsystemer
 • Bidra til fagutvikling i teamet
 • Utarbeider samarbeidsplaner, kriseplaner og delta i ansvarsgruppe

 

Særskilte arbeidsoppgaver for Kvalitetsrådgiver:

 • Sørge for at arbeidet er i tråd med de til enhver tids føringer på fagområdet
 • Ta ansvar for kontinuerlig fagutvikling i samarbeid med avdelingsleder
 • Utvikle rutiner i samarbeid med avdelingsleder
 • Utarbeide og bidra til systematikk og dokumentasjon av arbeidet som utføres
 • Sørge for god møtestrukturer og treffpunkt
 • Koordinere daglig drift
 • Ansvar for inntak til teamet
 • Stillingen innebærer ca 50 % oppfølgingsarbeid, og 50% koordineringsarbeid

Kvalifikasjoner:

Alle stillinger:

 • Krav om minimum 3-årig helse- og/eller sosialfaglig høgskoleutdanning. Lang og relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Ønskelig med tilleggsutdanning i psykisk helse/rus
 • Ønskelig med erfaring fra boligsosialt arbeid  
 • Ønskelig med kjennskap til dokumentasjonssystemet Gerica,  Fasit og Modia

 

Særskilte kvalifikasjoner for Kvalitetsrådgiver:

 • Krav om kjennskap til tiltaksapparatet i Oslo kommune
 • Krav om erfaring fra arbeid med mennesker med rus- og psykisk helseproblemer
 • Krav om erfaring fra boligsosialt arbeid
 • Krav om god kjennskap til dokumentasjonsarbeid, journalskriving, vedtak, Helse og omsorgstjenesteloven, Forvaltningsloven og Lov om sosiale tjenester i NAV
 • Ønskelig med kjennskap til, og erfaring fra arbeid i NAV. 

 

Personlige egenskaper:

For å lykkes, og trives, i denne jobben, er det viktig at du

 • Har troen på at alle mennesker, uansett utfordringer, kan få til endringer
 • Er god på, og trives med, relasjonsbygging og motivasjonsarbeid
 • Har engasjement for NAV's samfunnsoppdrag og liker å jobbe med mennesker som av ulike årsaker har utfordrende livssituasjoner
 • Liker å jobbe i team, men samtidig evner å jobbe selvstendig
 • Har en positiv og løsningsorientert innstilling som vil bidra til et allerede godt arbeidsmiljø
 • Er fleksibel, tålmodig og trives med en variert arbeidshverdag
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et aktivt boligsosialt fagmiljø med fokus på god kvalitet og resultater
 • Vi tilbyr en jobbhverdag i et sammensatt og spennende miljø
 • Lønn: Booppfølgere; Stillingen lønnes etter Oslo kommunes lønnsregulativ i lønnsramme 2208,  lønnstrinn  35-44, avhengig av ansiennitet. Kvalitetsrådgiver er direkteplassert i lønnstrinn 46.  
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3981668
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune