Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du være med å utvikle Alderspsykiatrisk seksjon? Vi trenger dyktig spesialsykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Alderspsykiatrisk seksjon yter spesialisthelsetjenester til personer over 65 år med psykiske lidelser. Vi holder til på Gaustad og seksjonen består av en døgnenhet med 13 sengeplasser samt en poliklinikk og en forskningsenhet.

Alderspsykiatri er et spennende fagfelt i grenseland mellom psykiatri og geriatri. Seksjonen tilbyr utredning og behandling av høy faglig standard og vektlegger samarbeid med pasient, pårørende og primærhelsetjenesten. Seksjonen har egen forskningsenhet med spennende prosjekter på gang og er deltagende i kvalitetsregisteret i alderspsykiatri (KVALAP) sammen med alderspsykiatriske avdelinger fra hele landet. Seksjonen har også eget brukerråd. 

Døgnenheten har ledig vikariat 100 % stilling for spesialsykepleier/sykepleier i 2-delt turnus med jobb hver tredje helg p.t

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve kvalitativ god behandling i tråd med egen profesjon og yrkesetiske retningslinjer og aktuell forskning på området 
 • Kartlegge symptomer og funksjonsnivå, samt utarbeide behandlingsplan og iverksette nødvendige tiltak
 • Ansvarlig for egen læring og utvikling
 • Veilede og undervise pasienter, kollegaer og studenter
 • Fungere som vaktansvarlig sykepleier på enkelte vakter
 • Fremme tjenestetilbudet på systemnivå intern i seksjonen og ovenfor ulike samarbeidspartnere  

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid eller aldring og eldreomsorg er ønskelig
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten og/eller 1. linjetjenesten
 • Erfaring fra arbeid med psykisk helse og eldre, farmakologi for eldre, aldringsprosesser
 • Må ha grunnleggende IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Positiv og kunnskapslysten
 • Engasjert i psykisk helsearbeid og eldreomsorg
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner og evne til å formidle kunnskap
 • God til å bygge tillit og skape en god relasjon til kollegaer, pasienter og pårørende

Vi tilbyr:

 • Fokus på fagutvikling  
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag