• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0663, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4956169
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Vil du være med å gjøre Oslo kommunes forbruk av møbler mer sirkulært og bærekraftig?

Offentlig forvaltning

Vi søker en engasjert medarbeider til 2-årig engasjement innenfor kommunens satsning på sirkulær økonomi generelt, og mer bærekraftig forbruk innenfor møbelfeltet spesielt. Stillingen inngår i satsningen på å gjøre det enklere for kommunens virksomheter med ombruk, reparasjon og redesign ved å bygge kultur, vaner, holdninger, atferd og arbeidsmetoder for sirkulært forbruk i kommunen.


Det er mulighet for forlengelse. Både kandidater med erfaring og nyutdannede oppfordres til å søke!

Om oss
Oslo kommune er en av Norges største innkjøpere og bruker anskaffelser som et viktig strategisk virkemiddel. Les mer om kommunens ambisjoner og strategiske føringer her

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) og avdeling for innkjøpstjenester er Oslo kommunes sentrale innkjøpsenhet, kompetansesenter og strategiske pådriver innenfor anskaffelser. I avdelingen vil du bli del av et sterkt fagmiljø. Som del av seksjon for samfunnsansvar vil du jobbe sammen med 23 kolleger med sterk kompetanse innenfor etisk handel, redusert arbeidslivskriminalitet, sirkulær økonomi, klimavennlig transport, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, bærekraftige materialer og bærekraftig mat. Les mer om UKEs arbeid med samfunnsansvar her.

Om stillingen
Utviklings- og kompetanseetaten stiller krav til, og inngår avtaler som tilrettelegger for mer sirkulært forbruk. Som ledd i dette arbeidet inngås det nye avtaler for et mer bærekraftig møbelforbruk. Avtalene skal gjøre det enklere å velge reparasjon, rehabilitering, redesign, brukte møbler og ombruks‐ og gjenvinningstjenester. Erfaring tilsier at det å inngå avtaler eller stille krav i anskaffelser ikke alene er nok til å endre innkjøpsatferd/‐rutiner. Derfor er arbeid med å gjøre det enklere å velge sirkulære alternativer en forutsetning for å realisere gevinstene i de nye avtalene.

I denne stillingen skal du bidra til dette arbeidet ved å være pådriver og gi rådgivning til ansatte som tar innkjøpsrelevante beslutninger og dermed utgjør virksomhetenes innkjøpsatferd. Basert på erfaringer fra dette skal det utvikles veiledning, maler og rutiner til bruk i kommunens virksomheter. Du skal bidra i å arrangere workshoper, samt gjennomføre kommunikasjonstiltak, som et ledd i kompetanseheving og utvikling av relevant veiledning.

Du vil jobbe tett med fagansvarlig for sirkulær økonomi, og teamet som jobber med tilsvarende oppgaver innenfor flere kategorier. Som rådgiver innenfor sirkulær økonomi vil du jobbe tverrfaglig og i tilknytning til anskaffelsesmiljøet og avtaleforvalter, fagmiljøet på sirkulær økonomi, med bestillere- og brukere av kommunens avtaler og kommunens leverandører.

Arbeidsoppgaver:

Du vil ha ansvar for å bidra inn i utviklingsarbeidet knyttet til sirkulær økonomi i anskaffelser, og til kommunens møbelavtaler. Du vil lede prosjekter som har til hensikt å gjøre det enklere for kommunens virksomheter å velge sirkulært når behov dekkes. I dette inngår:

• Være støtte i utvalgte anskaffelsesprosesser for å sikre at det tilrettelegges for at målsetningene innenfor sirkulær økonomi kan oppnås
• Være en pådriver for bærekraftig forbruk med fokus på virksomhetenes innkjøpsatferd på utvalgte avtaler
• Gjennomføre prosjekter for å avdekke hvordan målsetningene kan nås gjennom eksisterende samkjøpsportefølje, opprettelsen av nye samkjøpsavtaler, og ulike former for kommunikasjons-, rådgivnings- og veiledningstiltak overfor kommunens virksomheter
• Bidra inn i arbeidet med å lage planer, strategier og politiske beslutningsdokumenter for hvordan målsetninger kan oppnås 
• Bidra aktivt i arbeidet med å legge rammer for når virksomhetenes felles behov skal dekkes gjennom ombruk, sambruk, reparasjon, oppgradering, redesign og bruktkjøp fremfor nyinnkjøp  
• Delta i gjennomføring av markedsdialoger med leverandører og produsenter av relevante produkter og tjenester
• Utrede og pilotere alternative løsninger/måter å dekke virksomheters behov i tråd med kommunens målsetninger sammen med brukere  
• Bistå inn i øvrige arbeidsoppgaver på samfunnsansvarsfeltet 

Kvalifikasjoner:

• Universitets- eller høgskoleutdanning med master innen relevant fagområde. Relevant erfaring med gode resultater kan kompensere for manglende utdanning.
• Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
• Gjerne kunnskap om/erfaring med samspillet mellom samfunnsansvar og offentlige anskaffelser 
• Kunnskap innenfor relevante fagområder som sirkulær økonomi, klima og miljø, bærekraftig og redusert materielt forbruk.  
• Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse er en fordel 

Personlige egenskaper:

• Du er åpen, sosial, relasjonssterk og samarbeidsorientert 
• Du har gode koordinerings-, kommunikasjons- og samarbeidsevner 
• Du er offensiv, handlekraftig og gjennomføringssterk 
• Du er strukturert, grundig og har god vurderingsevne
• Du er personlig og faglig trygg 

Vi tilbyr:

• Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring 
• Lønnstrinn 36-55 (ppt. mellom kr 551 200 kr og 783 900 årlig) For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
• Fleksitidsordning  
• Sentral beliggenhet med gode offentlig kommunikasjonsmuligheter
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0663, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4956169
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune