Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du være med å forme morgendagens utdanning ved Oslo Universitetssykehus?

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.
 
Vi ser etter deg som har en spesiell interesse for utdanning og god evne til samhandling, skriftlig og muntlig kommunikasjon. Vi tror også at du har høy grad av strategisk tenking.
 
Sammen skal vi sørge for at Norge utdanner flere spesialister innen medisin og helsefag raskere og bedre. Det vil derfor være en stor fordel om du er kjent med hvordan de ulike utdanningene innen medisin og helsefag er bygget opp og gjennomføres, da det er disse løpene vi sammen skal strømlinjeforme. Gjennom pandemien ble det tydelig at mangelen på spesialister på mange felt er kritisk. Ditt oppdrag vil derfor være hjelp til å fjerne flaskehalser og forbedre utdanningsoppsettet.
 
Du vil her i Utdanningsavdelingen arbeide tett med ledelsen for hele Oslo universitetssykehus, forberede saker, lede møter og ta referater for å sikre at vi er enige om konklusjonene. Vi tror derfor det er viktig at du kan ta i et tak og har en positiv innstilling til både store og små oppgaver.
 
Vi skal være ledende på utdanning innen spesialisthelsetjenesten, og er Norges største utdanningsarena innen medisin og helsefag. Utdanningsavdelingen har et strategisk overordnet ansvar knyttet til spesialistutdanning av leger og helsefagutdanninger i Oslo universitetssykehus, og vi tilhører direktørens stab for forskning, innovasjon og utdanning, som har et strategisk ansvar for disse områdene.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Aktivt samarbeide med Utdanningskoordinerende overlege med arbeidsoppgaver knyttet til utdanning av leger i spesialisering. Det innebærer blant annet å lede og ha ansvar for møter, utvikle utdanningsprogrammet for leger i spesialisering, utforme nødvendige notater med mer.
 • Videreutvikle spesialistutdanningen av leger sammen med andre sykehus i regionen, med Helse Sør-Øst samt Helsedirektoratet.
 • Delta og ta et overordnet ansvar for arbeidet rettet mot helse- og sosialfaglige bachelorutdanninger med praksisstudier i Oslo universitetssykehus.
 • Samarbeide med utdanningsinstitusjonene og andre relevante aktører vedrørende helse- og sosialfaglige utdanninger.
 • Følge opp utvikling innen innhold og dimensjonering av helse- og sosialfaglige bachelorutdanninger.
 • Ha dialog med ledelsen i utdanningsinstitusjonene og i helseforetaket, samt delta i relevante fora og møter.
 • Delta i arbeidet med utvikling og gjennomføring av overordnet strategi for utdanning i Oslo universitetssykehus.
 • Bidra til å profilere utdanning på sykehusets internettsider

Kvalifikasjoner:

 • Du har gjennomført høgskole eller universitetsutdanning med hovedfag eller på mastergradsnivå.
 • Det vil være en fordel med god kunnskap om og/eller erfaring fra ny spesialistutdanning for leger.
 • God kunnskap om og/eller erfaring fra helse- og sosialfaglige utdanninger vil også være en fordel
 • Du har meget god skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring med saksbehandlingserfaring
 • Prosjektkompetanse og prosjekterfaring en fordel.

Når du søker på stillingen kommer vi til å be deg beskrive din motivasjon for stillingen, og hvilken kompetanse og/eller erfaring du har knyttet til kvalifikasjonskravene.

Personlige egenskaper:

For å lykkes her bør du være en proaktiv og drivende kollega med gjennomføringsevne, som også trives i en kompleks organisasjon. Du har en stor grad av selvstendighet, analytisk tenkning og problemløsning. For å komme i mål med alle arbeidsoppgavene tror vi at du er strukturert og samvittighetsfull. Det er også viktig at du samarbeider godt med andre og på tvers av ulike fagmiljøer ved å kommuniserer klart, presist og strukturert både skriftlig og muntlig. 

Vi tilbyr:

Her får du en arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt. Vi har fokus på faglig og personlig utvikling med god kollegastøtte. Vi kan tilby deg varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø der den enkeltes spesialkompetanse blir høyt verdsatt. Her blir du også en del av et spennende samfunnsoppdrag!