Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vil du jobbe som LTMV sykepleier/koordinator ved en fremtidsrettet poliklinikk for barn- og ungdom?

Offentlig forvaltning

Barne- og ungdomsklinikkens poliklinikk har et bredt og faglig godt tilbud til barn og ungdom innenfor alle sykdomsgrupper. Vi jobber med å bevare og videreutvikle vårt tilbud, bla annet innføring av nye arbeidsformer og rutiner. Digitaliseringen vil kunne bidra til å bedre vårt tilbud til pasientene, spesielt for ungdomspasienten.

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) er et behandlingstilbud til pasienter med kronisk alvorlig respirasjonssvikt. Hensikten med LTMV er å øke livslengde og/eller bedre livskvalitet. LTMV-teamet er et bindeledd mellom Ahus og kommune/bydel og skal sikre kvalitet og kompetanse i oppfølgingen av denne pasientgruppen.

Vi søker etter en sykepleier med videreutdanning innen intensiv, anestesi, pediatri, nyfødt eller annen relevant videreutdanning i 100% stilling som LTMV koordinator ved poliklinikk for Barn- og ungdom. LTMV koordinator er leder av tverrfaglig LTMV team og skal bidra til godt samarbeid i teamet, og
til helhetlige og koordinerte tjenester. Det vil si koordinere praktiske -, medisinske -, etiske-, og
juridiske forhold. I forhold til medisinsk faglige spørsmål samarbeider koordinator tett med fagansvarlig overlege for LTMV behandling.

Vi ser etter deg som har erfaring innen arbeid med barn, trives med å jobbe med barn og foreldre og trives i en hektisk hverdag. Det er ønskelig med oppstart så fort som mulig etter søknadsfrist.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå ved nyetablering av LTMV pasient og inneliggende LTMV-pasienter.
 • Bistå i planlegging og ved elektive innleggelser av LTMV pasient
 • Lede tverrfaglige møter omkring pasientgruppen
 • Bestille nødvendig medisinsk teknisk utstyr
 • Hjemmebesøk for kvalitetssikring av utstyr og hygieniske prinsipper
 • Flytte og transportere nødvendig medisinsk teknisk utstyr
 • Registrere pasienter i Nasjonalt register for pasienter med LTMV
 • Er diskusjonspartner i særlig utfordrende etiske dilemmaer og komplekse pasient- og
  pårørendesituasjoner
 • Undervisning- og opplæringsansvar i forhold til ansatte på BUK i forhold til LTMV
  behandling og spesielt medisinsk teknisk utstyr for ventilasjonsstøtte.
 • Undervisnings- og opplæringsansvar i forhold til pasient, pårørende og ansatte i
  kommune/bydel
 • Samarbeide med Barnekoordinatorer i kommunehelsetjenesten
 • Delta på ansvarsgruppemøter i kommuner
 • Ansvar for at nødvendige prosedyrer og rutiner blir utarbeidet for å sikre pasienten
  forsvarlig behandling på sykehus og i kommune/bydel
 • Klinisk arbeid ved poliklinikken
 • Gjennomføre undersøkelser/tester
 • Samarbeide med leger ved poliklinikken
 • Helgearbeid hver 4. helg på sengepost

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent sykepleierutdanning
 • Sykepleier med videreutdanning innen intensiv, anestesi, pediatri, nyfødt eller annen relevant
  videreutdanning
 • Sykepleier med erfaring fra arbeid med barn og ungdom 
 • Erfaring med respirator, CPAP- og BIPAP behandling samt tracheostomerte pasienter
 • Gode evner til undervisning og veiledning
 • Gode samhandlingsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Førerkort klasse B og tilgang på bil (bilgodtgjørelse etter statens regulativ).
 • Erfaring med prosjektarbeid er en fordel
 • Erfaring med ledelse er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon både innad i egen avdeling, klinikk og med andre samarbeidspartnere i og utenfor sykehuset
 • Engasjert, fleksibel, løsningsorientert
 • Jobber selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter overenskomst