Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du jobbe i et spennende, engasjert og tverrfaglig team? Intensivt Ungdomsteam (IUT) søker deg!

Offentlig forvaltning

Psykolog/psykologspesialist

Ungdomspsykiatrisk seksjon ved BUPA Vestfold består av en sengepost med 6 sengeplasser i tillegg til et intensivt ambulant tilbud (Intensivt Ungdomsteam - IUT). Seksjonen tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år.

Seksjonen har egen vaktordning på dagtid, psykolog/psykologspesialist inngår i denne.

Arbeidsoppgaver:

Intensivt ungdomsteam (IUT) er et ambulant behandlingstilbud til ungdom og familier i BUPA som er i akutt krise eller med store funksjonsfall, der det vurderes at innleggelse ikke er det mest hensiktsmessige. Teamet består av overlege, psykologspesialist og barnevernspedagog. Vi samarbeider tett med de ansatte på døgnavdelingen og jobber for å finne gode alternativer til innleggelse. Vår målgruppe er ungdommer med suicidalproblematikk/selvskading, psykosemistanke, alvorlige traumereaksjoner, eller annen alvorlig symptomutvikling. Vi kan møte ungdommen hjemme, på skolen eller andre arenaer, og vi har fleksibilitet til å tilpasse intensiteten etter behov.

Vi jobber tett med foresatte/pårørende og kommunale samarbeidspartnere for forstå ungdommen og for å etablere riktige og gode hjelpetiltak. I noen saker samarbeider vi også tett med barnevernsinstitusjoner, gjerne i form av veiledning og arbeid med samforståelse. Vi har i hovedsak korte behandlingsløp og tilbakefører til poliklinikk/andre instanser når den akutte fasen er over eller når hensiktsmessige hjelpetiltak er etablert.

Andre oppgaver:

 • Behandlingsansvar for pasienter i henhold til gjeldende lover, forskrifter og veiledere
 • Periodevis arbeid inne på døgnpost
 • Veiledning internt og eksternt
 • Psykiatrisk tilsyn på somatisk avdeling
 • Akuttansvar (vakttelefon) på dagtid
   

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som psykolog eller psykologspesialist
 • Du er nysgjerrig på ungdom og nettverket rundt dem, og hva som kan bidra til funksjonsfall og symptomuttrykk
 • Du har erfaring fra akutte vurderinger i psykisk helsevern
 • Søkere må ha gyldig førerkort klasse B 

Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe intensivt og tidsavgrenset med ungdom i krise
 • Du er engasjert, kreativ ift tilnærmingsmetoder og kan jobbe selvstendig og effektivt i team
 • Du har erfaring fra, og liker tverrfaglig samarbeid
 • Du ønsker å bidra til et trygt og positivt arbeidsmiljø
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du liker en jobb som ikke alltid er planlagt og ønsker å jobbe ambulant når det trengs
 
Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen
 
Det kreves at den som ansettes behersker norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

  Vi tilbyr:

  • En spennende jobb i et tverrfaglig, positivt arbeidsmiljø med stort faglig engasjement
  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Teamarbeid i alle saker
  • Mulighet for å tilegne seg vedtakskompetanse
  • Tjenestebil i arbeidshverdagen
  • Gode permisjonsordninger for psykologspesialister
  • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.