Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vil du bli vår nye seksjonsleder ved gyn/føde avdelingen Kongsvinger?

Offentlig forvaltning

Avdelingen er en kombinert føde/barsel og gynekologisk avdeling. Den består av to seksjoner, hvorav  èn seksjon for legetjenesten og èn seksjon, med til sammen ca 25 årsverk, for pleietjenesten. 

Seksjonslederen for våre barnepleiere, jordmødre og sykepleiere blir pensjonist, og vi søker derfor etter en ny motivert og engasjert leder. 

Du vil bli en del av et utviklende og godt arbeidsmiljø og medlem i et lederteam preget av god samhandling og et målrettet, systematisk arbeid.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Hos oss vil du møte en avdeling som er sertifisert som et mor-barn vennlig sykehus. Vi har omkring 550 fødsler i året. Gynekologisk poliklinikk er også en del av vår virksomhet hvor det gjennomføres 4-5000 konsultasjoner pr. år. Vi har til sammen ca 25 årsverk for pleietjenesten.  

Vi har to fødestuer og åtte pasientrom, ett mottaksrom og to ultralydrom. Vi har fokus på god oppfølging gjennom svangerskapet/fødsel og i barseltid. Vi tilstreber å tilby alle familierom. Avdelingen har et nært samarbeid med pediatrisk poliklinikk som er bemannet med barnelege tre dager i uken.

Vår avdeling på Kongsvinger er en del av Kvinneklinikken og har tett samhandling med Nordbyhagen både faglig og driftsmessig.

Pasientgruppen vår er innbyggere i Kongsvinger, Grue, Eidskog, Sør - og Nord Odal samt Nes kommune og vi har ø-hjelps funksjon for enkelte pasientgrupper fra Eidsvoll og Ullensaker.

Kongsvinger ligger omkring 30 km fra svenskegrensen, 67 km fra Oslo lufthavn Gardermoen og 94 km fra Oslo. Kommunen har full barnehagedekning. Vil du vite mer om Kongsvinger kommune og mulighetene, trykk her.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og koordinere driften av seksjonen på en effektiv og etisk forsvarlig måte, samt ha fokus på et godt arbeidsmiljø
 • Ha fag -, budsjett -, personal og resultatansvar for seksjonens samlede virksomhet, herunder ansvar for seksjonens planlagte aktivitetsnivå og iverksettelse og oppfølging av tiltak for måloppnåelse
 • Lede fødeseksjonen i tett samarbeid med de andre seksjonene og klinikken
 • Ha fokus på fagutvikling, kvalitet- og forbedringsarbeid
 • Bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjenesten
 • Bygge gode nettverk med både interne og eksterne samhandlingspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker deg som er autorisert jordmor med minimum 5 års klinisk praksis, helst fra fødeavdeling
 • Det er ønskelig med formell lederutdanning og ledererfaring. Dersom du ikke innehar denne kompetansen, er det en forventning om at du har vilje til / ønske om å ta denne utdanningen
 • Ønskelig med kjennskap til våre elektroniske arbeidsverktøy; Gat og Personalportalen
 • Må beherske skandinavisk språk, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper:

 • Være endringsvillig og beslutningsdyktig
 • Evne til å lede og gjennomføre hensiktsmessige prosesser for å oppnå kvalitetsmessige gode resultater
 • Være en god relasjonsbygger
 • Kunne se hver enkelt ansatt
 • Evne til å arbeide effektivt mot klinikkens og avdelingens felles mål
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et utviklende og godt arbeidsmiljø, godt lederteam og trivelige kolleger
 • Gode velferdstilbud for ansatte som hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei fra Oslo
 • Gode pensjonsordninger. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst