Detaljer


Vil du bli vår nye kollega?

DPS Lister tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for voksne, både dag- og døgnbehandling. Vi dekker de 6 vestligste kommunene i Vest-Agder. Opptaksområde er ca 36.000 innbyggere. DPS Lister har kliniske enheter i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal.

Ved vår poliklinikk vektlegger vi psykodynamisk tilnærming. Spesielt nevnes affektbevissthet og mentalisering. Vi er medlem i Nettverk for Personlighetsforstyrrelser.
Vårt team gir et behandlingstilbud til pasienter med allmennpsykiatriske tilstander, både ved gruppe- og individuell behandling. Teamet har spesialkompetanse på personlighetsforstyrrelse/gruppeterapibehandling, i tillegg til flere psykoterapiformer.

Fagutvikling og kollegial drøfting prioriteres høyt i enheten.

Vi har ledig:
- 100 % st. fast som psykologspesialist/psykolog. Startdato etter avtale.

Stillingen er ved DPS Lister, poliklinikk Farsund.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter innen psykisk helsevern for voksne.
 • Bidra faglig gjennom veiledning i det daglige teamarbeid.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging.
 • Oppbygging av et godt psykologfaglig miljø i klinikken er høyt prioritert.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.
Personlige egenskaper
 • Det er ønskelig med en psykologspesialist/psykolog som er fleksibel, har gode samarbeidsevner, liker å jobbe i tverrfaglig team og med variert psykiatrisk problematikk, og som kan jobbe selvstendig.
 • Det er en forutsetning med gode relasjonsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Veiledning med psykologspesialist.
 • Gode kurs- og kompetansehevingsvilkår.
 • Et godt fagmiljø i en spennende organisasjon i endring.
 • Lønn etter avtale.
 • Kollegial drøfting.