Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du bli vår kollega? Ledig stilling for sykepleier/  psykiatrisk sykepleier 

Offentlig forvaltning

Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade (MNB) har en 100% fast stilling ledig for en engasjert og løsningsfokusert sykepleier. Det er ønskelig med oppstart i november, men dette kan tilpasses.

Avdelingen har 17 senger og tilbyr primærrehabilitering samt oppfølging til pasienter med amputasjoner, brannskade, komplekse bruddskader og nevrologisk sykdom. Flere av pasientene har også utfordringer knyttet til rus og psykiatri.

MNB er et bredt sammensatt lag bestående av teamkoordinator, psykolog, sosionom, fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og en stor sykepleietjeneste. I tillegg har vi mange gode samarbeidspartnere internt på sykehuset, som f.eks. idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og ortopediingeniører. Våre kjerneverdier er profesjonalitet, engasjement og glede.

Vi jobber tett sammen i tverrfaglig team hvor vi har et helhetsperspektiv og hvor pasientens mål står i fokus. Som sykepleier i avdelingen spiller du en viktig rolle i rehabiliteringen, og rehabiliteringssykepleie er et ønsket fokus i fagutøvelsen. Vi har flere pasienter med utfordringer knyttet til rus/ psykiatri, og kompetanses innen dette feltet er derfor svært relevant.

På MNB er du en aktiv del av teamet, men har også selvstendig ansvar som primærsykepleier. Du får med dette følge pasientene i rehabiliteringsprosessen samt være med i planlegging og overføring hjem. Arbeidsdagene er travle og spennende hvor ingen dager er like. Hos oss vil du få utfordringer du kan vokse og utvikle deg i. 

Vi jobber innovativt, fremoverlent og har fokus på muligheter. Blant annet benyttes ny teknologi med mobile enheter til kommunikasjon, samarbeid og dokumentasjon. På MNB ønsker vi å ha et miljø preget av åpenhet, læring og utvikling, og vi arbeider hele tiden for et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr introduksjonsprogram som setter deg inn i din nye rolle på en profesjonell og trygg måte. 

Jobb hos oss!
Sunnaas sykehus er lokalisert på Nesodden og med båt fra Lysaker tar reisen ca. 20 minutter. Reiser du via Aker brygge/ Oslo med offentlig transport tar det ca 40 minutter. Arbeidstid (vakter) er tilpasset rutetider fra Oslo. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon.

Stillingen er for tiden tilknyttet Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade (MNB). Vi legger opp til en effektiv rekrutteringsprosess og behandler søknader fortløpende. 

Ved intern ansettelse kan en annen stilling bli ledig i foretaket. Vi vil vektlegge personlig egnethet og den totale sammensetningen av teamet ved ansettelser. Dersom du får tilbud om en stilling må du legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelse. 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene (følge rehabiliteringsprosess i CARF akkrediterte rehabiliteringsprogram)
 • Være en aktiv motivator i rehabiliteringsprosessen
 • Medansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet i klinikken både individuelt og i tverrfaglige grupper
 • Dokumentere i DIPS, Metavision, Nimble
 • Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk
 • Taushetsplikt iht gjeldende lovverk

Kvalifikasjoner:

 • Krav om norsk autorisasjon som sykepleier
 • Vi forutsetter at søkerne behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Det er en fordel med kjennskap til DIPS og Metavision
 • Erfaring med tverrfaglig arbeid og/eller rehabilitering er ønskelig
 • Erfaring innen rus/psykiatri er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Vi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og glede
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan arbeide selvstendig og strukturert i et høyt arbeidstempo
 • Fleksibel, mål- og løsningsfokusert
 • Pådriver og bidragsyter til læring, utvikling og godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • To-delt turnus (dag/kveld)
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling med fokus på faglig kvalitet
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst, samt 40% kveldstillegg og 25%, minimum kr 70 pr time i helgetillegg
 • Får kompensert for relevant tilleggs- og/eller videreutdanning
 • Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning i KLP, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring