Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vikariat Sykepleier/Barnesykepleier 

Offentlig forvaltning

Til Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet, Rikshospitalet, kommer barn/unge med mange ulike diagnoser. Enheten har landsfunksjon for oppfølging/kontroll av barn/ungdom som har kompliserte metabolske-immunologiske-endokrinologiske, nyre-, lever-, revmatologiske og nevrologiske sykdommer, samt oppfølging av barn/unge som har gjennomgått transplantasjoner av nyre og lever.

Vi lyser nå ut et 100 % vikariat med oppstart så snart som mulig. Ledig frem til medio juni og deretter blir dette ferievikariat frem til medio august 2023. Stillingen er kun dagvakter, med arbeid hver 3.helg.

Enheten har som mål å yte omsorg som sikrer at barn/ungdom og deres familier opplever å ha et trygt og positivt opphold på enheten. Vår visjon er å jobbe sammen til barnets beste. I barnets beste ligger også et ønske om å ivareta barnets psykiske helse ved bl.a. å hjelpe barnet å mestre smertefulle prosedyrer / unngå tvang. Alle ansatte hos oss må jobbe helhetlig, være sensitive og traumebeviste i sin tilnærming til barn og deres familie.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon/spesialsykepleier med relevant kompetanse.
 • Du bør kunne beherske DIPS.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon.
 • Har evne til å tenke helhetlig.
 • Har stor endringsvilje.
 • Har en tydelig kommunikasjon.
 • Har evne til å jobbe strukturert.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.