Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.03.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3489336
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vikariat som senior-/prosjektarkitekt 

Avdeling for byutvikling har et tverrfaglig miljø med ca. 60 medarbeidere og er organisert i fem enheter. Avdelingen arbeider med overordnet areal- og transportplanlegging som avklarer rammer for enkeltprosjekter. Sentrale oppgaver er kommunedelplaner, områdereguleringer og andre typer områdeplaner, utredninger og analyser. Politiske organer, offentlige instanser samt allmennheten er viktige kundegrupper for avdelingen.  

Vi søker en erfaren areal- og transportplanlegger med god forståelse for byforming, planlegging av byrom og  transportløsninger i komplekse byutviklingsområder. Du vil blant annet ha en sentral rolle i utarbeiding av  områdeplaner, og gjennomføring av disse. Byformkompetanse vil bli vektlagt.


I enhet vest arbeider vi for tiden blant annet med områdereguleringer av Skøyen, Slemdal og  Smestad, herunder nye kryssløsninger samt utvikling av Lysaker, og flere samarbeidsprosjekter.

Ved eventuell intern ansettelse kan de bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men  med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet.  Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.

Vikariatet ønskes besatt fra 01.07.2021 og inntil 1 år fra tilsetting.

Søknadsfrist:
07.03.2021
Arbeidsgiver:
Oslo kommune
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Vikariat som senior-/prosjektarkitekt
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Vikariat
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4346977380
Sosial deling :