Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3375184
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vikariat nattstilling

Enhet for tilrettelagte tjenester består totalt av seks boliger og ett dagsenter. Biermann bolig er lokalisert i Vøyensvingen 6, sentralt beliggende ved Alexander Kiellandsplass med god kollektivtransportdekning og med flotte tur- og rekreasjonsmuligheter langs Akerselva.
 
Vi søker etter en vikar for vår faste nattvakt i 65 % våken nattstilling. Stillingen innebærer 14 nattvakter pr 6. uke, med arbeid hver 3. helg.
 
Biermann bolig gir døgnkontinuerlige tjenester til 6 voksne personer med utviklingshemming og omfattende bistandsbehov. Brukerne bor i egne leiligheter, og vi yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål. Vi har én våken nattvakt på vakt. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og utgjør ca 23 årsverk i turnus, inkludert seksjonsleder og teamleder. Som ansatt ved Biermann bolig vil du bli en del av et team med god faglig kompetanse. Vi har dyktige ansatte med mange års erfaring i feltet, og håper du vil bli vår nye kollega!
 
Vi søker deg som er faglig sterk, og er selvstendig og trygg i dine vurderinger, også ved uforutsette hendelser. Du har brukeren i fokus og kommuniserer/samarbeider godt med både kollegaer, brukere og pårørende. Du trives med å være serviceorientert og fleksibel.
 
Du som søker må ha kompetanse innen målrettet miljøarbeid. Du må ha et brennende engasjement for å jobbe med mennesker med ulike former for bistandsbehov, et ønske om å utgjøre en forskjell og til å gi det lille ekstra. Du liker å ta ansvar, du har god fysisk og mental helse, og du er positiv og kreativ i forhold til å finne gode løsninger. Du er grundig og nøyaktig, og gjennomfører det vi har bestemt, planlagt eller avtalt.
 
Vi er organisert i henhold til behovsstyrt bemanning (BOB). BOB tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov, og målet er kvalitet for bruker, arbeidsmotivasjon for medarbeidere og effektive tjenester gjennom riktig bruk av kompetanse. Alle tjenestemottakere skal få oppnevnt en tjenesteansvarlig. Tjenesteansvarlig skal sikre brukermedvirkning, god praksis og koordinering av tjenestene. De brukere som har omfattende behov, skal i tillegg få oppnevnt en primærkontakt med utdanning innen helse- eller sosialfag. Primærkontakten skal samarbeide tett med tjenesteansvarlig om gode tjenester til bruker.
 

Arbeidsoppgaver
Yte direkte tjenester til brukere, i henhold til vedtak, tiltak og oppsatte planer
Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutiner
Delta i fagutviklingsarbeid
Ansvarsvaktoppgaver
Delta på møter
Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder
Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
Kvalifikasjoner

Helse- og/eller sosialfaglig høyskoleutdanning eller tilsvarende

Erfaring med målrettet miljøarbeid for personer med utviklingshemming
Erfaring fra arbeid med mennesker med store bistandsbehov og utfordrende atferd
Norskferdigheter tilsvarende nivå C1
God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
Ønskelig/fordel med kunnskap om taktilt tegnspråk og døvblindhet
Ønskelig med kjennskap til Gerica.
Grunnleggende kunnskap om IKT

Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper
Omsorgsfull, selvstendig, ansvarsbevisst og pålitelig
Evne til samarbeid og fleksibilitet
God ordenssans, og evne til å planlegge, koordinere og strukturere
Selvstendig og trygg i egne vurderinger, også ved uforutsette hendelser
God gjennomføringsevne
Evne til å sette seg inn i nye og ukjente oppgaver, samt å kunne finne frem til gode løsninger
Evne å tolerere perioder med høyt arbeidstempo
Gode kommunikasjonsevner
Bidra til en positiv og åpen kultur og gå foran som et godt eksempel
God omstillingsevne
God fysisk og mental helse Pga stillingens karakter vil personlig egnethet vurderes i særlig grad.
Vi tilbyr
Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
Dyktige og hyggelige kollegaer
Gode kurs- og opplæringstilbud
Et stabilt arbeidsmiljø
Lønnsplassering i lønnstrinn 28-40 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Treningsavtale med SATS