• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3791432
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vikariat fysioterapeut 1- Enhet for mestring og folkehelse

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet for mestring og folkehelse ved seksjon hverdagsmestring har ledig et 100% svangerskapsvikariat for fysioterapeut 1 fra 01.09.21- 11.01.22 med muligheter for forlengelse. Hverdagsmestring består av fysioterapi- og ergoterapitjenesten, dagrehabiliteringen, frisklivssentralen, rask psykisk helsehjelp, hukommelsesteam, logoped, kreftkoordinator og koordinator for velferdsteknologi. I tillegg ligger forvaltningsansvaret for fysioterapeuter med driftsavtaler til denne seksjonen.
 
Hverdagsmestring ønsker å komme tidlig i kontakt med innbyggere med begynnende funksjonssvikt. Et viktig fokus er mestring av dagliglivets aktiviteter for å kunne bli boende hjemme eller gjenvinne funksjon til å kunne gjenoppta daglige aktiviteter. Kartlegging av fysisk funksjon står sentralt. Fysioterapeutens arbeidsoppgaver vil per tiden i hovedsak være å tilby fysioterapibehandling i hjemmet til innbyggere som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av rehabilitering utenfor eget hjem, i tillegg til drift av styrke- og balansegrupper på bydelens seniorsentre. Det vil også være aktuelt å medvirke til drift av Oscar dagrehabilitering ved behov. Målgruppen er bydelens voksne og eldre innbyggere. Fysioterapeutene har et utstrakt samarbeid med innbyggeren, pårørende og ulike samarbeidspartnere innad i bydelen, men også eksternt.

Arbeidsoppgaver:

 • fysikalsk behandling og målrettet rehabilitering individuelt i brukers hjem og i grupper
 • bidra med å sikre overgangene mellom sykehus/korttidsavdeling og hjemmet
 • veiledning av kollegaer, turnusfysioterapeuter, studenter og annet personell
 • tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • ha kompetanse og være kontinuerlig oppdatert på det som skjer innen fagområdet
 • være koordinator og utarbeide individuelle planer for brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester
 • medansvarlig for planarbeid, søknads- og tilskuddsordninger, informasjonsarbeid, dialogmøter mm.
 • andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen i takt med skiftende behov

Kvalifikasjoner:

 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • krav om erfaring fra rehabilitering av voksne og eldre i førstelinjetjenesten
 • stor fordel med erfaring fra hjemmebehandling, dagrehabilitering og som instruktør av styrke- og balansegrupper
 • ønskelig med erfaring som student- og/eller turnusveileder
 • gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • vi søker en positiv, motivert og engasjert medspiller
 • du må være løsningsfokusert, fleksibel og ha evne til å jobbe selvstendig og i team
 • gode samarbeidsevner og god evne til å motivere andre
 • god evne til strukturering og gjennomføring av tiltak i tjenesten
 • personlig egnethet vil bli tillagt særlig stor vekt
 • krav til politiattest

Vi tilbyr:

 • stillingsbrøk: 100% vikariat
 • en utfordrende jobb hvor ingen dager er like
 • godt arbeidsmiljø
 • lønnsplassering i lønnstrinn 42 (kr 570 900,-) etter Oslo kommunes regulativ
 • startdato: 01.09.21
 • per tiden dagarbeidstid med fleksitid

 

Bydelen behandler kun elektroniske søknader med vedlegg som dokumenterer etterspurte kvalifikasjoner via Webcruiter. 

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3791432
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune