Ledig stilling

Oslo kommune

Vikar i Oslos fineste barnehage

Offentlig forvaltning

Kirsebærjordet barnehage er en 4 avdelings barnehage  med plass til 57 barn. Vi ligger øverst i bydel St.Hanshaugen. Barnehagen har kort vei til gode turmuligheter i nærmiljøet, Oslomarka og kulturtilbud. November 2020 flyttet vi tilbake til ny-rehabiliterte   lokaler  i Blindernveien.  Entreprenør  har lagt vekt på gode  materialer, funksjonalitet og belysning, som er med på å skape er godt og behagelig innemiljø for både barn og ansatte. Barnehagen har to fløyer, Storefløy 3-6 år (Leker'n og Freya) og Lillefløy  1-3 år (Major og Frigg). Uteområdet innbyr til variert lek og aktiviteter. 
Barnehagen har et godt samarbeid med Oslo Met, og tar hvert år imot studenter fra barnehagelærerutdanningen.
Kirsebærjordet barnehage jobber etter tilknytningsteorien, vi har fokus på at alle barn skal ha en trygg tilknytning.  Barna skal oppleve omsorg, selvstendighet, utforskning og mestring i barnehagehverdagen. 
Barnehagen deltar i  et  samlingsbasert kompetansehevingstilbud fra Utdanningsdirektoratet. Tema for utviklingsarbeidet er inkluderende barnehagemiljø med vekt på vennskap, fellesskap, språk og kommunikasjon.  
De kommunale barnehagene i bydelen har fra 2018 fått sin første felles visjon "La meg leke - la meg lære" og har som fundament at barn lærer og utvikler seg nettopp gjennom allsidig lek og utforskning. Visjonen vil vise at det er barns stemme som kommer til uttrykk og personalets fagkunnskap, motivasjon og yrkes stolthet.
Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-i-oslo/kirsebarjordet-barnehage/#gref

Arbeidsoppgaver:

Omsorg og tilstedeværelse for enkelt barn og hele barnegruppa.

Delta i lek og hverdagsaktiviteter.

Bidra til barns utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap, lek, utforsking og læring.

Kvalifikasjoner:

Gode kommunikasjonsferdigheter, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Før tiltredelse må det foreligge politiattest i tråd med barnehageloven

Personlige egenskaper:

Er engasjert, omsorgsfull og evner å ta barnas perspektiv

Er aktiv lyttende og tilstedeværende i samspill med barn

Er samarbeidsvillig og godt humør

Vi tilbyr:

Dyktige og engasjerte kollegaer

Godt arbeidsmiljø

Lønn etter gjeldende avtaleverk