Vi trenger veileder i Helsearbeiderfaget

Vi har i nær fremtid en åpning for et undervisningsløp innen Helsearbeiderfaget, med oppstart januar 2019 på dagtid, samt muligheter også til høsten. Undervisningen vil i hovedsak foregå på kveldstid, og en engasjeres for disse konkrete oppdragene:

Teori til fagprøven innen Helsearbeiderfaget, med undervisning innen områdene:
 • Helsefremmende arbeid - Hovedområdet handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Det handler videre om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet. I hovedområdet inngår grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Videre dreier hovedområdet seg om sammenhengen mellom kroppens oppbygning, funksjoner og sykdomslære. Kultur som helsefremmende tiltak inngår i hovedområdet.
 • Kommunikasjon og samhandling - Hovedområdet handler om hvordan kommunikasjon med mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Videre inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern hører til i hovedområdet. Det handler videre om å kunne kommunisere og samhandle på tvers av tjenestene for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasienter og brukere.
 • Yrkesutøvelse - Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan menneskers fysiske og psykiske helse kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i hovedområdet. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Videre handler hovedområdet om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak. Helse, miljø og sikkerhet, førstehjelp og forebygging av belastningslidelser inngår i hovedområdet.
Arbeidsoppgaver
 • Undervisning/opplæring
 • Veiledning av kursdeltakere
Kvalifikasjonskrav
 • Høyere utdanning eller
 • Erfaring fra voksenopplæring eller annen relevant undervisningserfaring
 • God kjennskap til videregående opplæring innen helse- og omsorgssektoren
 • Kan bruke Office-programmene
 • Du må ha nødvendige førerkort og bør disponere bil
Egenskaper
 • Selvstendig og målbevisst
 • Positivt innstilt og flink til å formidle ditt budskap
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Vi tilbyr
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Hyggelig og uformelt miljø i et solid og godt selskap med mer enn 60 års erfaring
 • En hektisk og givende hverdag med motiverte kursdeltakere og studenter