Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker sykepleiere/ vernepleiere

Offentlig forvaltning

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har et aktivt fagmiljø med 180 årsverk fordelt på en døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Foruten tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som tilbyr tjenester til hele Ahus sitt opptaksområde. I tillegg har avdelingen en merkantil seksjon som samarbeider nært med de kliniske seksjonene. DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er gangavstand fra Lillestrøm togstasjon til Åråsen og også hyppige bussforbindelser.

DPS Nedre Romerike samarbeider med 5 kommuner : Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Enebakk og Aurskog-Høland. Avdelingen har som et av sine satsingsområder å sikre gode, sammenhengende pasientforløp i tråd med føringene i pakkeforløpene innen psykisk helse og rus.
Seksjon Døgn består av 21 sengeplasser fordelt på 2 enheter:  Døgnenhet (14 senger) og Medisinfri døgnenhet (7 senger). Seksjonen tilbyr behandling med fokus på psykososiale behandlingsmetoder, medikamentell behandling, individualterapi, gruppebehandling (fysisk aktivitetsgrupper, kunst- og utrykksterapi, psykoedukasjonsgrupper) og miljøterapi. Pasientene er innlagt til frivillig behandling der recoveryperspektivet og affektbevissthet står sentralt. Behandlingen bygger på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder.
 
Til Døgnenheten søker vi 1 stk. sykepleier/ vernepleier til 80 % fast stilling.

Døgntjenestene i DPS er i endring. Pasientene er oftere enn før i en sykdomsfase med ganske høyt symptomtrykk. Det tilbys hovedsakelig korte innleggelser, 1-2 uker, for pasienter som har startet sitt behandlingsløp i akuttpsykiatrisk avdeling eller i avdelingens akutteam. I tillegg tilbys det brukerstyrte innleggelser med fem dagers varighet (BRI) og kortere tids døgnbehandling for avdelingens polikliniske pasienter. Medisinfri enhet tilbyr et åtte ukers behandlingsprogram. Innsamling av data til følgeforskning er en del av arbeidet i begge enhetene.

I seksjonen arbeider det leger, miljøterapeuter, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykologer, psykologspesialist, fysioterapeuter og kunst- og utrykksterapeut. Det er til sammen 46.6 fagstillinger. 

Vi søker nå etter engasjert og dyktig kollega til å jobbe sammen med oss om å gi pasientene vi møter et godt tilbud og hjelp når de trenger det som mest. Kanskje er du den som kan hjelpe oss å bli enda litt bedre?  

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapi
 • Psykoedukasjon
 • Medikamenthåndtering
 • Daglig ansvar for behandlingsplaner og elektronisk dokumentasjon
 • Delta i tverrfaglige møter rundt pasienten
 • Praktiske arbeidsoppgaver i enheten
 • Fagutvikling, deltakelse på kurs og fagdager
 • Veiledning av studenter
 • Todelt turnus med arbeid hver 3. helg

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier/ vernepleier
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Kunnskaper om DIPS/ Metavision er en fordel
 • Kandidater med videreutdanning i psykisk helsearbeid er ønskelig
 • Ønskelig med erfaring fra døgnpost
 • Ønskelig med førerkort for bil

Personlige egenskaper:

 • Faglig interessert og engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Endringsvillig
 • Trives i et miljø med høyt tempo
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo