Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker sykepleiere!

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som er ute etter en jobb hvor det er høyt tempo, og som har ett brennende engasjement og høyt faglig fokus.

Vi søker sykepleiere til sommervikariater, faste stillinger og vikariater.

Avdeling for gastro- og barnekirurgi har omfattende virksomhet ved Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.
Avdelingen behandler pasienter med alle typer lidelser i fordøyelsessystemet. Mange pasienter kommer hit for kreftkirurgi.
Omlag halvparten av pasientene som kommer til Avdeling for gastro- og barnekirurgi har behov for øyeblikkelig hjelp, mens resten får utført planlagte operasjoner.
I tillegg til innlagte pasienter, har vi poliklinisk og dagkirurgisk virksomhet.

Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Ullevål, drifter tre sengeposter med henholdsvis 19, 13 og 18 senger samt en døgnbemannet hotellenhet med 15 senger og en poliklinikk. Postene behandler kun voksne pasienter.
Sengepostene på Ullevål er delt inn i akutt, øvre gastro og nedre gastro. Sykepleierne rullerer mellom sengepostene. Hovedfokus på øvre- og nedre gastropostene er postoperativ oppfølging av pasienter etter ulike typer gastrokirurgiske inngrep. På akuttposten er det mye observasjoner og preoperative forberedelser. Det vil også være noe postoperativ oppfølging.

Vi søker etter sykepleiere som liker utfordringer og er klar for varierte oppgaver innen sykepleiefaget. Stillingene er på sengepost 1 og 2, har p.t. 3-delt turnus og arbeid hver 3. helg. Sommervikariatene har arbeid hver 2. helg. 

Vi gjør intervjuer og ansettelser fortløpende og ved interne ansettelser kan det bli ledige vikariater.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak av elektive og ø-hjelps pasienter på sengepost
 • Pre - og postoperativ pasientbehandling
 • Planlegge og gjennomføre utskrivelse av pasienter i samarbeid med 1. linjetjenesten
 • Gi god og grundig opplæring, informasjon og behandling til pasientene
 • Jobbe med fokus på helhetlig sykepleie 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant sykehuserfaring
 • Minimum 1 - 2 års erfaring som sykepleier er ønskelig for de faste stillingene
 • Kjennskap til DIPS/Metavision

Personlige egenskaper:

 • Pasientorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode dataferdigheter 
 • Evne til å ha mange baller i luften
 • Gode samarbeidsevner 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Være faglig engasjert 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Eventuell mulighet for forlengelse av vikariat
 • Utfordrende og variert arbeid