Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid til en spennende jobb ! 

Offentlig forvaltning

DPS Groruddalen ivaretar spesialisthelsetjenestetilbudet utenfor sykehusnivå innen psykisk helsevern for voksne med bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune som opptaksområde.
DPS Groruddalen er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består i dag av 7 polikliniske enheter i tillegg til døgnenhet.

TIRe er en tverrfaglig seksjon bestående av psykiatere, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere og sosionom som utreder og behandler pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Dette er et spennende og utfordrende fagfelt, hvor man har mulighet til å fordype seg i enkeltsaker over lengre tid. Samtidig får man vært med på faglige drøftinger og refleksjoner i ukentlige teammøter. 

Stillingen er tilknyttet et av de to polikliniske teamene i seksjonen. Teamene utreder og behandler pasienter med psykoselidelser og bipolar 1. Teamene er tverrfaglige og har hver sine geografiske opptaksområder. Teamenes arbeidsoppgaver er utredning og behandling. Stillingen medfører gode utviklingsmuligheter og mye selvstendig arbeid samtidig som du blir en viktig del av et team. Du får din egen pasientportefølje, men i tett samarbeid med psykiater og psykolog. Dette er stillingen for deg med pågangsmot og interesse for en viktig pasientgruppe.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeid som behandler (psykoterapi og støttesamtaler), med selvstendig ansvar for poliklinisk oppfølging.
 • Medvirke til kompetanseutvikling i teamet 
 • Administrering av legemidler, injeksjon av depotpreparater.
 • Tverrfaglig arbeid innad i teamet, samarbeid med øvrige seksjoner, 1. linje og pårørende
 • Delta i faglige nettverk, og holde deg løpende orientert på fagfeltet

Kvalifikasjoner:

 • Off.norsk godkjenning som sykepleier
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Fortrinnsvis erfaring fra poliklinisk arbeid
 • Fortrinnsvis erfaring fra arbeide med pasientgruppen i tillegg til  kompetanse på ruslidelser
 • Ønskelig med utdanning i kognitiv terapi 
 • Grunnleggende datakunnskaper/DIPS

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for pasientgruppen
 • Fleksibel, initiativrik og samarbeidsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig drøftinger i ukentlige behandlingsmøter
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Positivt arbeidsmiljø
 • Arbeidstid 08.00 - 15.30
 • Flexi-tid kjernetid 09.00-15.00
 • Lønn etter avtale
 • Lokaler nær buss, T-bane, tog og parkeringsplasser