Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker spesialbioingeniør til vår enhet for farmakologiske analyser

Offentlig forvaltning

Enhet for farmakologiske analyser har ledig vikariat for spesialbioingeniørstilling fra 01.04.23 til 01.04.24. Ved evt. intern ansettelse vil det bli ledig vikariat i bioingeniørstilling på enheten i samme tidsperiode. Stillingen er egnet for deg som er interessert i å være med å bidra i en spennende fagutvikling innenfor klinisk farmakologi. Analyseaktiviteten i seksjonen er økende, og vårt analyserepertoar blir stadig bredere.  

Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål utfører rus- og legemiddelanalyser i pasientprøver. Analysesvarene brukes til oppfølging og behandling av både akuttinnlagte og polikliniske pasienter. I tillegg til prøver fra Oslo universitetssykehus (OUS), får vi tilsendt prøver fra f.eks. helsestasjoner, poliklinikker og andre sykehus og behandlingssteder i området. Seksjonen består av en driftsenhet med bioingeniører (Enhet for farmakologiske analyser), en utviklingsenhet med overingeniører og en medisinskfaglig enhet med leger. Seksjonens analyseprogram utføres med immunologiske og kromatografiske metoder. Immunologisk analyseprogram utføres med AU680 instrument. Instrumentpark for kromatografiske metoder består av pipetteringsrobot, GCMS og UHPLC-MS/MS instrumenter. Hele det immunologiske analyseprogrammet og deler av det kromatografiske programmet er akkreditert etter ISO 15189. 

Godt samarbeid mellom enhetene er en forutsetning for å oppnå seksjonens visjon: «Sammen gir vi gode farmakologiske tjenester til nytte for pasienten».
Avdeling for farmakologi ved OUS er organisert under Klinikk for laboratoriemedisin og har oppgaver og kompetanse som spenner vidt innenfor farmakologien. Avdelingen har virksomhet innen klinisk farmakologi (laboratorieservice), basal og klinisk farmakologisk forskning, legemiddelinformasjon, bivirkningsovervåkning, dopinganalyse, klinisk legemiddelutprøving, legemiddeløkonomi, legemiddelsikkerhet og legemiddelforsyning. Avdelingen har til sammen ca. 130 ansatte. 

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning. Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver spesialbioingeniør:

 • Sørge for at analysearbeid utføres i samsvar med avdelingens kvalitetskrav og kvalitetssystem
 • Daglig driftsansvar for vedlikehold av instrumenter og utstyr innenfor ansvarsområdet
 •  Sørge for at det foreligger nødvendige prosedyrer for driften og at disse er oppdatert og godkjent
 • Oppsyn med forbruksvarer (inkl. reagenser, renstoff, standarder og kontroller)
 •  Følge opp analytiske kvalitetskontroller (interne, eksterne, langtidskontroller)
 • Holde seg faglig oppdatert på de analysene og instrumentene man er delegert ansvar foranalyser og instrumenter
 • Delta i organisering av opplæring og undervisning av ansatte og studenter
 • Delta i metodeutvikling, validering og innkjøring av nye analyseinstrumenter
 • Sammen med enhetsleder, leger og overingeniører være med på å gjennomføre strategiplaner og satsningsområder

Arbeidsoppgaver bioingeniør:

 • Delta i enhetens daglige analysearbeid som inkluderer prøvebehandling, analysering og svarutgivelse
 • Kvalitetsarbeid som bl.a. teknisk validering og databehandling
 • Delta i aktuelle forbedringsprosesser, arbeidsgrupper og/eller annet kvalitetsrelatert arbeid

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner spesialbioingeniør:

 • Autorisert bioingeniør 
 • Erfaring fra akkreditert laboratorium 
 • Erfaring fra laboratoriearbeid med immunologiske og/eller kromatografiske analyseteknikker 
 • Erfaring fra kliniske systemer Swisslab er ønsket
 • Erfaring fra elektronisk labkommunikasjon i lokalt nettverk er ønsket
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Kvalifikasjoner bioingeniør:

 • Autorisert bioingeniør
 • Erfaring fra akkreditert laboratorium er ønsket
 • Erfaring fra laboratoriearbeid med immunologiske og/eller kromatografiske analyseteknikker er ønsket
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

For begge stillingene:

 • Vi søker deg som er motivert for teamarbeid og som er opptatt av et godt arbeidsmiljø
 • Du er faglig pålitelig, ansvarsbevisst og pliktoppfyllende
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og effektivt, men spør gjerne om hjelp ved behov
 • Du kan vise til en generell positiv innstilling og gode samarbeidsevner
 • Du er løsningsorientert og evner å tenke fremover

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Tverrfaglig samarbeid i et spennende fagmiljø
 • Tilrettelegging for en motiverende fagutvikling
 • IA-bedrift