Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker overlege med engasjement for ungdom!

Offentlig forvaltning

Hvem er vi?

Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Klinikk psykisk helse- og avhengighet. De øvrige seksjonene er Barneseksjonen (med dag og døgntilbud til barn), Bup Oslo Syd og Bup Oslo Nord.

Intermediær døgnbehandlingsenhet er en 7-døgns sengepost med 6 sengeplasser, og det er elektive innleggelser. Vårt behandlingstilbud består av miljøterapi, individualterapi, familiearbeid, foreldrearbeid, ungdom- og foreldregrupper og aktivitetsgruppe for ungdom. I tillegg har enheten et tett samarbeid med Nordre Aker skole som gir hver ungdom et tilpasset skoletilbud.

Hvem er du?

Du har spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri og liker å jobbe med ungdom og deres familier. Du har bred diagnostisk og klinisk erfaring innen psykisk helsevern, med særlig vekt på ungdom. Det er også en fordel om du har erfaring med gjennomføring av TPH.
Du liker arbeid i en hektisk døgnenhet og tverrfaglig samarbeid med kompetente miljøterapeuter.

Høres stillingen spennende ut, håper vi du søker!

Vi oppfordrer også deg som er litt usikker om å ta kontakt, så tar vi en prat rundt stillingen.

Jf.Helsepersonelloven § 20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ikke eldre enn tre måneder ved ansettelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri, eller annen relevant spesialitet
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsløp vil også bli vurdert
 • Bred diagnostisk og klinisk erfaring innen psykisk helsevern, med særlig vekt på ungdom
 • Erfaring med gjennomføring av TPH

Personlige egenskaper:

 • Hos oss kan det være krevende pasient-/pårørendemøter, det er derfor viktig at du håndterer krevende situasjoner på en profesjonell måte og liker å jobbe med ungdom og familier
 • Det er en fordel å være fleksibel og trives med til dels høyt tempo i hverdagen
 • Evne og vilje til både selvstendig arbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Du synes det er spennende med nye ideer og initiativ på arbeidsplassen. Har evne til omstilling og nytenkning i henhold til overordnede føringer og til det beste for ungdomspopulasjonen
 • Proaktiv, tydelig og med evne til å ta en ledende rolle når situasjonen krever det
 • God og stabil arbeidskapasitet
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig  

Vi tilbyr:

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte med faglig og sosialt godt arbeidsmiljø
 • Stabil overlegegruppe i både enhet og seksjon
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling med mulighet for å delta i avdelingen og seksjonens fagutvikling og forskning 
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Faglig og sosialt godt arbeidsmiljø