Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker fagutviklingsjordmor/jordmor

Offentlig forvaltning

Vil du bli vår nye fagutvikler?

Gyn/føde avdeling Kongsvinger er en del av Kvinneklinikken og har tett samhandling med Nordbyhagen både faglig og driftsmessig.

Vi har en kombinert Gyn-føde-barselavdeling og er sertifisert som mor-barn-vennlig sykehus. Vi har ca. 500 fødsler pr. år.  Pediatrisk poliklinikk er bemannet med barnelege som også har nært samarbeid med fødeavdelingen. Gynekologisk poliklinikk ligger i nær tilknytning til Gyn-føde-barselavdelingen.  

Vi søker etter jordmor i 100 % stilling hvor av 40-50 % er tiltenkt arbeid med fagutvikling og resten klinisk arbeid i turnus med arbeid hver tredje helg. Tiltredelse 16.01.2023 eller etter nærmere avtale.

Ved intern ansettelse kan det bli ledig fast jordmorstilling i avdelingen.

Ønsker du å vite mer om Kongsvinger så trykk her

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Være ressursperson innen fagområdet.
 • Identifisere og rapportere områder med behov for fagutvikling og forbedring.
 • Være en aktiv pådriver i implementeringen av ny kunnskap/evidensbasert kunnskap.
 • Veilede jordmødre, sykepleiere, barnepleiere og studenter i kliniske praksissituasjoner.
 • Bidra med debrifingsarbeid.
 • Ansvar for å organisere og gjennomføre internundervisning, fagdager.
 • Ansvar for å organisere opplæring av nyansatte.
 • Sikre systematisk gjennomføring av obligatorisk opplæring og re opplæring.
 • I samarbeid med leder utarbeide overordnet handlingsplan for kompetanseutvikling årlig.
 • Koordinere studentpraksis. Kontaktperson for skole/veiledere fra skolen.
 • Utarbeide, revidere og vedlikeholde prosedyrer.
 • Representere avdelingen på arenaer med andre fagutviklere.
 • Delta på fagledermøter og i andre relevante møtefora for fagutviklere.
 • Være stedfortreder for seksjonsleder ved kortvarig fravær.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier.
 • Autorisert jordmor.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Klinisk erfaring som jordmor fra fødeavdeling.
 • Generelle IKT-kunnskaper og kompetanse i forhold til kunnskapsbasert praksis.
 • Formell pedagogisk og/eller veiledningskompetanse er ønskelig

Personlige egenskaper:

Vi ønsker deg som:

 • Er motivert, faglig engasjert, ansvarsbevisst og som vil bidra til å arbeide målrettet for å utvikle et godt fagmiljø.
 • Har gode samarbeidsevner, er reflektert, strukturert og løsningsorientert.
 • Viser evne til fleksibilitet og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Har god evne til å formidle fagkunnskap, til å motivere og involvere medarbeidere.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Opplæring i oppgaver som tilhører stillingen.
 • Et spennende fagmiljø i stadig utvikling.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Medlemskap i offentlig pensjonsordning.