• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0282, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717366
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Vi søker etter ny boleder

Offentlig forvaltning

Blokkaveien boliger består av to samlokaliserte boliger som gir tjenester etter vedtak om praktisk bistand og opplæring til totalt 10 innbyggere med utviklingshemming. Boligene ledes av en avdelingsleder med ansvar for begge tjenestestedene hvor det er tilknyttet en boleder til hvert sted. Stillingen som boleder har en administrativ funksjon, samt arbeid direkte med brukere i miljøet. Det er tilrettelagt for tett samarbeid mellom boligene og det forventes at boledere trer inn for hverandre. Det er ett eget faglig nettverk for boledere i enheten, som møtes en gang i måneden.

Blokkaveien 1E er hjemmet til 6 innbyggere med ulikt bistandsbehov og interesser. Vi søker deg som ser den enkeltes ressurser, som brenner for å tilrettelegge for utvikling og fremme økt livskvalitet. Er du en aktiv person som trives godt i en hektisk hverdag med mange ulike aktiviteter, tror vi at du vil trives godt sammen med oss. Ingen er ferdig utlært, og i Blokkaveien vil du få faglig påfyll og mulighet for personlig utvikling. 

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for vaktbok og tildeling av vakter i samarbeid med avdelingsleder
Faglig ansvarlig for oppfølging av rutiner, prosedyrer og instrukser knyttet til tjenesteytingen
Ansvarlig for fagadministrative systemer
Ansvarlig for bruk av Gerica og oppføling i EQS
Ansvarlig for daglig oppfølging av arbeid knyttet til helse og omsorgstjenesteloven og nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming"
Faglig ansvarlig for tiltak og rammebetingelser i daglig jobbing, i samarbeid med tjenesteansvarlige
Særskilt oppfølgingsansvar og faglig veiledningsansvar overfor andre ansatte
Koordinere samarbeid med foresatte og ulike instanser
Ansvarlig for legemiddelhåndtering etter angitte retningslinjer
Følge opp og bistå i utarbeidelse av individuell plan samt sørge for at det holdes ansvarsgruppemøter, i samarbeid med tjenesteansvarlige
Veilede og bistå de andre ansatte i enheten ved behov
Delta i daglige aktiviteter med tjenestemottakerne ut i fra fastsatte planer, gjelder fortrinnsvis morgenstell og på kveldsvaktene
Stedfortrederoppgaver for avdelingsleder 

Kvalifikasjoner:

Vernepleier, eller annen helse- og sosialfaglig 3-årig høyskoleutdanning
God kjennskap til Gerica (elektronisk pasientjournal), GAT prod og EQS (avvikssystem)
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
Erfaring med brukergruppen og som tjenesteansvarlig
Erfaring fra tilsvarende stillinger er ønskelig 
Ønskelig med erfaring fra som vaktbokansvarlig og erfaring med turnusarbeid
Det kreves politiattest ved ansettelse  

Personlige egenskaper:

Du må ha evne til å jobbe målrettet alene og i team
Du må ha godt humør og kunne bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
Du må være fleksibel og like å få nye utfordringer
Du må være tålmodig, empatisk og ha forståelse for andre sine behov
Du må like å lede, veilede og administrere
Du inkluderer og delegerer der det er mulig for å spille de ansatte gode 

Vi tilbyr:

37,5 t uke, med for tiden to faste kveldsvakter mandag og torsdag, fri alle helger og "røde dager"   

Midlertidig stilling fra 01-09.22-01.09.23,  med mulighet for fast ansettelse 

Organisering etter BOB (Behovsstyrt bemanning)
Et miljø med fokus på faglig vekst og rom for veiledning og refleksjon
Ukentlige fag- og personalmøter
Samarbeid med andre boledere i enheten
Mulighet til å holde kurs i bydelen, herunder kapittel 9 og målrettet miljøarbeid
Relevante kus/opplæring
Kort avstand til kollektivtransport
Personalrabatt ved SATS
Gode pensjons,- låne- og forsikringsordninger
Lønnsramme 1816 (fra lønnstrinn 34, kr 513 900,- til lønnstrinn 46, kr 636 100). I tillegg kommer 10 t kveldstillegg pr uke

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0282, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717366
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune