Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker etter Fagkonsulent med spesialkompetanse innen atferd

Offentlig forvaltning

Regional Sikkerhetsseksjon Helse-Sør Øst (RSA) er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse-Sør Øst. Seksjonen består av tre kliniske døgnenheter, Fengselspsykiatrisk poliklinikk og Nasjonal koordineringsenhet for dom og tvungent psykisk helsevern.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk dekker spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for innsatte ved Oslo fengsel, Bredtveit fengsel og Ungdomsenheten Øst, Romerike fengsel. Poliklinikken har stillinger for enhetsleder, fem psykologer/psykologspesialister, en psykiater, en lege i spesialisering og en administrasjonskonsulent. Enheten er lokalisert i Oslo fengsel på Grønland, men disponerer også lokaler i de øvrige fengslene.
Det etableres nå en ny 100% stilling som vernepleier eller lignende med spesialkompetanse på atferd ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk med mulighet for oppstart fra og med 01.12.22. 

I 2021 ble det etablert et nasjonalt ressursteam ved Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt. Dette er et tverretatlig samarbeid mellom psykisk helsevern og kriminalomsorg der målgruppen er kvinner innsatt ved Bredveit fengsel med betydelig nedsatt psykisk helse og en sammensatt og alvorlig problematikk.

Oppgavene vil være forankret i ressursteamet der også en psykologspesialist fra Fengselspsykiatrisk poliklinikk er tilknyttet. Arbeidet vil bestå i kartlegging og utarbeiding av behandlingsplaner og miljøterapi samt samarbeid med eksterne instanser. Det vil være en fordel å ha god kjennskap til både kommunale og statlige helseinstanser. Veiledning av fengselets ansatte vil også være en del av oppgavene. 

Helseloven regulerer arbeidet til vernepleieren, mens arbeidet til fengslets ansatte er regulert av Straffegjennomføringsloven. 

 

Nærmere opplysninger ved enhetsleder/psykologspesialist Thale Kristine Bostad, Fengselspsykiatrisk poliklinikk, tlf. 23 30 19 33.

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post. 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Arbeidsoppgaver:

 • ADL-kartlegging, utarbeide behandlingsplaner i samarbeid med pasientansvarlig og miljøterapi
 • Veiledning og undervisning
 • Samarbeid med og veiledning av eksterne hjelpeinstanser 

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves ren vandel
 • Utdanning som vernepleier eller lignende med spesialkompetanse i atferd
 • Erfaring med habiliteringsarbeid
 • God skriftlig fremstilling
 • Formal og/eller realkompetanse innen voldsrisikovurdering er ønskelig 

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en ansvarlig, rolig og fleksibel person med evne til å håndtere krevende problemstillinger
 • Vi ønsker en medarbeider med evne til selvrefleksjon, som vil bidra aktivt til godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Fengselspsykiatrisk poliklinikk har et godt og faglig inspirerende miljø, gode samarbeidsrelasjoner til politi, påtalemyndighet, kriminalomsorgen og kommunale tjenester
 • Vi har jevnlig gruppeveiledning fra ekstern veileder og faste interne fagmøter. Vi har også fagsamarbeid med de øvrige enheter i RSA, samt Kompetansesenteret for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri
 • Det legges til rette for kursvirksomhet og annet utviklingsarbeid i tillegg til forskning