Detaljer


Vi søker etter dyktig Kalkulatør

Isachsen ble stiftet i 1986 og er et av Norges ledende entreprenørkonsern innenfor anleggsdrift. Evnen til hele tiden å se litt lenger enn til dagen i dag, er vår kanskje viktigste styrke. En fremoverlent og samfunnsbevisst forretningsdrift har lagt grunnlaget for 30 års sammenhengende vekst. Hver dag møter over 600 dyktige fagarbeidere på jobb for å gi sitt bidrag til at landets infrastruktur hele tiden blir litt bedre og litt tryggere. Isachsen, entreprenørskap satt i system. Les mer om oss på www.isachsenanlegg.no

Med bakgrunn i at oppdragsmengden og markedene vi opererer i innen anlegg er i sterk vekst har vi behov for å styrke kalkulasjonsavdelingen vår.

Til Isachsen Anlegg AS søker nå erfaren kalkulatører til kalkulasjon av regionale VA, infrastruktur og mindre spesialprosjekter.
 

Vi ønsker søkere med:

 • Erfaring innen bearbeidelse og kalkulasjon av totalprosjekter.
 • Erfaring med kalkulasjon av beskrevne entrepriser (NS- og prosesskode)
 • Kunnskap om bruk av elektroniske verktøy for areal- og mengdeberegning.
 • God kjennskap til dokumentasjonskrav i bygg- og anleggsprosjekter
 • God kjennskap til gjeldende lover, regler og standarder i bygg- og anleggsbransjen
 • God tegnings– og tallforståelse.
 • Kunnskap om prosjektering- og prosjekteringsledelse.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Struktur og nøyaktighet i arbeidsutførelsen.

I ditt arbeid som kalkulatør hos oss står følgende arbeidsoppgaver sentralt:

 • Utarbeide beskrivelse og tilbudsforutsetninger ved totalprosjekt for grunnarbeid.
 • Prising av ferdig beskrevne grunnlag (NS- og prosesskoder)
 • Ansvar for kalkulasjon/gjennomføring av komplette anbud.
 • Utarbeide og vedlikeholde tilbudsdokumentasjon.
 • Innhente og evaluere tilbud fra leverandører og konsulenter.
 • Oppfølging av tilbud og anbud.
 • Delta i forhandlings- og kontraktsmøter  
 • Utarbeide gjennomførings- og fremdriftsplaner.
 • Overlevere tilbudsmateriale til prosjektleder.
 • Delta i planlegging og oppstartsfasen av prosjekt.
 • Etterkalkulering.

Stillingene ønskes besatt av selvstendige, ansvarsbevisste og handlekraftige personer med sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne. I tillegg til faglige utfordringer får du også ta del i et inkluderende og uformelt arbeidsmiljø hvor det er høyt under taket og hvor latteren sitter løst.
Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser.

Vi tilbyr:

 • Attraktive lønnsbetingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode opplæringssystemer og mulighet for selvutvikling
 • Etablerte HMS- og kvalitetssystem
 • Trivelig og romslig arbeidsmiljø

PÅ – RYDDIG – ROMSLIG – HUMORISTISK – MILJØBEVISST