• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.05.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615843
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Vi søker en robust og utviklingsorientert avdelingsleder fritid

Offentlig forvaltning

Barne- og ungdomstjenesten (BUT) i bydelen omfatter fritidstilbud, oppsøkende tjenester, rus og kriminalitetsforebyggende arbeid. Målgruppen dekker aldersspennet fra 7 til 23 år og skal nå flest mulig, samtidig som tiltak rettet mot barn og unge det er knyttet bekymring til ivaretas. BUT består av utekontakten, 5 fritidsklubber, ruskonsulent, dagtilbud/arbeidstrening, Oppfølgingstjenesten (OT) for ungdom som faller ut av videregående skole, ruskonsulent, tiltaket @work, fagkonsulent datakultur og SaLTo-koordinator (Samordning av kriminalitets- og rusforebyggende arbeid). I tillegg er det etablert et eget innsatsteam som jobber med unge som har begått gjentatt kriminalitet. 

Fritidsklubbene har nylig vært gjennom en omstillingsprosess og stillingen som avdelingsleder med et helhetlig ansvar for bydelens klubbtilbud er nyopprettet.
Vi søker etter en avdelingsleder som vil være med å utvikle fritidsklubbene våre til "fritidsklubber versjon 2.0" i nært samarbeid med de unge selv. Stillingen vil være svært sentral i videreutvikling av bydelens kommunale fritidstilbud, der fagutvikling og kunnskapsbasert metodikk står sentralt.  

Fritidsklubbene er organisert som en egen avdeling under BUT og skal ledes av avdelingsleder. Avdelingsleder har det overordnede ansvaret for bydelens fem fritidsklubber og er nærmeste leder for 7 teamleder klubb og fagkonsulent datakultur. Som avdelingsleder bør du være strukturert, og mestre både langsiktig strategisk planlegging og løpende daglig drift. Du er fleksibel, med evne til å takle en arbeidshverdag med tidvis høyt tempo og uforutsette situasjoner. Som type er du åpen og nysgjerrig, med ønske om å hente inspirasjon og læring fra andre. Du bør være god til å samarbeide, og til å motivere og lede egne ansatte i tråd med virksomhetens visjon og strategi. Du bør ha godt humør, og evne å finne løsninger på utfordringer som dukker opp underveis. Det er også viktig for oss at du kan identifisere deg med kommunens verdier: Brukerorientert, Redelighet, Engasjement og Respekt.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for kvalitets- og tjenesteutvikling på fritidsklubbene
 • Budsjett, fag og personalansvar
 • Sikre at tjenesten drives i samsvar med budsjett og aktivitetsforutsetninger
 • Koordinere og rapportere på sentrale midler og større prosjekter
 • Samhandle med eksterne og interne aktører/tjenester for å skape gode fritids- og kulturarenaer for barn og unge
 • Medansvar for saksbehandling til administrative og politiske råd og utvalg
 • Sikre likeverdig tilbud på fritidsklubbene
 • Ansvar for faglig opplæring og faglig utvikling av teamledere
 

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig sosialfaglig, barnevernsfaglig, pedagogisk eller samfunnsfaglig utdannelse på universitet-/høyskolenivå minimum bachelorgrad.
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Erfaring fra kultur- og fritidssektoren
 • Lederutdanning
 • Kjennskap til offentlig sektor og styring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Evne til å arbeide selvstendig

Personlige egenskaper:

 • Det er en fordel om du er ivrig, nysgjerrig, søkende og har høy gjennomføringsevne
 • Du må like å lede andre mennesker og være bevisst egen lederstil
 • Evne til målrettet, systematisk og metodisk arbeid
 • Har gode samarbeidsevner og god relasjonskompetanse
 • Prosess- og resultatorientert
 • Bidrar aktivt til den enkelte medarbeiders mestring, og til et godt mestringsklima i og utenfor tjenesten
 • Kan utvise både fleksibilitet, kreativitet og nytenkning i arbeidet
 • Er en trygg, handlekraftig og tydelig leder som medvirker til å gjøre andre gode
 • Har stor arbeidskapasitet og evne til å prioritere under press

Vi tilbyr:

 • Et spennende og utfordrende fagmiljø
 • Engasjerte medarbeidere og godt arbeidsmiljø
 • En hektisk hverdag i et godt arbeidsmiljø
 • Freshe kontorlokaler med kantine og treningsrom
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • 37,5 timer/uke med fleksitidsordning
 • Lønnstrinn 51 (kr. 698 200)
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.05.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615843
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune