Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker en ambisiøs og målrettet seksjonsleder til BET-seksjonen,  Avdeling for spesialpsykiatri

Offentlig forvaltning

Avdeling for spesialpsykiatri er en av tre avdelinger på Blakstad sykehus og består av seks behandlingsseksjoner: Seksjon for psykose A, Seksjon for psykose B, Utredningsseksjon for unge, Sikkerhetsseksjonen med FACT-Sikkerhet, Seksjon for utviklingshemmede og autisme (SUA) og Seksjon for basal eksponeringsterapi (BET). Avdeling for spesialpsykiatri har for tiden 240 ansatte. 

Vi har nå ledig fast 100% stilling som seksjonsleder ved vår BET-seksjon. Vi søker derfor en målbevisst og ambisiøs leder som skal drifte og videreutvikle seksjonen i tett samarbeid med ansatte i seksjonene, avdelingsledelsen og sykehusledelsen. Vi søker etter deg som er trygg i rollen som leder, motiverende, nytenkende og har lyst til å bidra med utvikling og forbedringsarbeid!

Seksjonsleders nærmeste leder vil være avdelingssjef i Avdeling for spesialpsykiatri. Seksjonsleder deltar i avdelingens ledergruppe og sykehusets utvidete ledergruppe. 

BET-Seksjonen: Basal Eksponeringsterapi (BET) er en transdiagnostisk behandlingstilnærming som baseres på at psykiske helseproblemer oppstår og vedlikeholdes som følge av unngåelse av utfordrende og smertefulle tanker og følelser. BET er i WHO's nye veileder for psykisk helsevern presentert som et personsentrert, rettighetsbasert, recoveryorientert behandlingstilbud. Mennesker som tas imot til BET-døgnbehandling er sterkt preget av alvorlige og psykiske helseutfordringer og stor funksjonssvikt. De har ofte en historie med mange og/eller lange sykehusinnleggelser eller omfattende behandlingsforsøk, og at ingen av behandlingsformer ser ut til å ha noen merkbar eller varig effekt.

Autonomi er det overordnede målet i behandlingen. Mennesker som strever inviteres i BET til å velge bort vanemessig unngåelse, og møte livets utfordringer med aksept som primær mestringsstrategi. BET-seksjonen samarbeider tett med FoU-avdelingen organisert i Klinikk for psykisk helse og rus. En rekke vitenskapelige publikasjoner basert på arbeidet ved BET-seksjonen viser at BET både kan bidra til at mennesker som lenge har slitt med psykiske helseutfordringer får seg et mer normalt liv, at denne behandlingen hjelper mennesker til å bruke mindre medisiner og til at bruk av tvang i behandling blir sterkt redusert.

BET-Seksjonen er et fagmiljø med sterkt fokus på utvikling av ferdigheter i møte med pasienter, kolleger, pårørende og samarbeidspartnere. Alle medarbeidere i BET har sin egen Dynamisk Kompetanseplan (fagutviklingsplan). Seksjonen består av 6 sengeplasser og har ca. 20 årsverk, ca. 14 i turnus.

Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker og Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle seksjonen
 • Sikre kvalitet og effektivitet i seksjonens aktiviteter, både pasientbehandling og ledelse
 • Personal- og resultatansvar, herunder sikre at resultater er i henhold til avtalte mål og planer
 • Holde seg faglig oppdatert og være aktiv i tilegnelse av faglig kunnskap
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeid innad i avdelingen, sykehuset og med eksterne samarbeidspartnere
 • Tilrettelegge for strategisk utvikling i tråd med seksjonens, avdelingen og sykehusets planer
 • Bidra aktivt i avdelingens ledergruppe og andre relevante fora  

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig bakgrunn; høyskole-/universitetsutdannet
 • Lederutdanning/ledererfaring  
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring og interesse for forbedringsarbeid 
 • Kunnskap om pasientgruppen
 • Kjennskap og interesse for BET som behandlingstilbud
 • God systemforståelse 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper:

 • Du er konstruktiv, involverende og nytenkende
 • Du skaper gode relasjoner
 • Du tåler å stå i krevende situasjoner
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å motivere
 • Du er tydelig på forventinger og tilbakemeldinger
 • Du arbeider planmessig og strukturert 
 • Du trives med endringer

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå 
 • Varierte og viktige arbeidsoppgaver
 • En mulighet til å være med på å påvirke og utvikle for fremtiden
 • Profesjonelt og støttende lederteam 
 • Gode kollegaer 
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
 • Ulike velferdstilbud