Detaljer

 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  31.01.2021
 • Sted:
  TROMSØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3366368
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Vi søker avdelingsleder til Grønnegata 103 boligtjeneste 

Finnes du som liker se mulighetene? Lede gode prosesser og utvikle gode tjenester sammen med dine ansatte?
Avdeling Grønnegata 103 boligtjeneste søker etter avdelingsleder. Grønnegata 103 boligtjeneste driver bo-oppfølging og gir tjenester til mennesker med sammensatte utfordringer innen rus og psykisk helse. Avdelingen gir oppfølging og helsehjelp til mennesker bosatt i boenheter tilknyttet avdelingen. Vi er opptatt av å jobbe recoveryorientert og vil utvikle tilbudet etter beboernes behov. 

Vi ønsker oss en avdelingsleder som med gode planleggings- og motivasjonsevner ønsker å videreutvikle avdelingen.
Avdelingslederen vil ha ansvar for drift, økonomi og personal, hvor avdelingens hovedfokus er å gi tjenester til brukere med psykiske lidelser og rusproblematikk. Vi er opptatt av å utvikle tilbudet etter brukernes behov.

 ARBEIDSOPPGAVER:

     Personal:

 • Arbeidsgiveransvar for ansatte i avdelingen
 • Utøve egnet personalpolitikk for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere
 • Ansette personell i avdelingen ut ifra enhetens kompetanseplan
 • Ivareta og bidra til å utvikle kommunikasjonen i organisasjonen
 • Ivareta arbeidsgivers plikter og rettigheter etter Tromsø kommunes arbeidsgiverstrategi, herunder ansvar for avdelingens HMS og IA arbeid.
   
  Fag og kvalitet:
 • Ansvar for at myndighetskrav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves, og tjenestetilbudet utvikles i henhold til vedtatte nasjonale og kommunale mål og strategier
 • Utarbeide opplæringsplaner på bakgrunn av kartlagte kompetansekrav og se til at nødvendig kompetanseutviklingstiltak blir iverksatt
 • Etablere rutiner for å implementere faglige prosedyrer og retningslinjer, og sørge for dokumentasjon av all faglig virksomhet i avdelingen i henhold til system for internkontroll
 • Bidra til at avdelingen leverer tjenester som tilfredsstiller overordnede og egne kvalitetskrav, og gjennom dokumentasjon vise at så er tilfelle (internrevisjon)
 • Ansvar for kontinuerlig arbeid med forbedring og følge opp kommunens kvalitets- og avvikssystem
   
  Samhandling:
 • Bidra til utvikling av tverrfaglig samarbeid i helse- og omsorg, i kommunen og med eksterne aktører
 • Fremme en kultur som bidrar til at avdelingen framstår som service- og brukerorientert og ivaretar systematisk brukermedvirkning og medbestemmelse.
   
  Økonomi og drift:
 • Utarbeide driftsbudsjett i egen avdeling i samarbeid med enhetsleder
 • Ansvar for at oppgaver løses innenfor avdelingens budsjett
 • Resultat og aktivitetsoppfølging. I dette inngår rapportering og i samarbeid med enhetsleder iverksette tiltak ved eventuelle avvik.
 • Følge opp regnskap
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i helse- og/eller sosialfaglig utdanning
 • Lederutdanning og/eller relevant ledererfaring
 • Dersom stillingsinnehaver ikke har lederutdanning, skal vedkommende starte lederutdanning innen 3 år 
 • Kjennskap til fagfeltet rus/psykiatri er et krav.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Personlige egenskaper
 • Du må ha god forvaltningsforståelse og oppdatert kunnskap om offentlige tjenester.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Kunne se sammenhenger, ha overordnet blikk og gjennomføringsevne.
 • Evne til å spille dine ansatte gode.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Vi tilbyr
 • Kollegaveiledning i lederteam, lederutviklingsprogram og lederforum.
 • Kurs, samlinger og møter i henhold til kommunens utviklingsprogram.
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Engasjerte og høyt kvalifiserte ansatte.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Gyldig politiattest etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4 må forevises ved tilsetting
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen
 • Oppgi 2 referanser.
 • Attester og vitnemål tas med på intervju


  Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!